Huurrecht
25 maart 2021

Maximale huurprijsstijging vrije huursector definitief

Lonneke Battiato-Derksen
Maximale huurverhoging vrije sector definitief | JPR Advocaten

Op 12 februari 2021 schreef ik al over het wetsvoorstel waarin de huurprijsstijgingen in de vrije huursector (woningen) worden gemaximaliseerd. Inmiddels heeft ook de Eerste Kamer met het wetsvoorstel op 23 maart 2021 ingestemd.

Dat betekent dat de jaarlijkse huurprijsverhoging in de vrije huursector wordt gemaximeerd op het inflatiepercentage + 1%. Dit geldt ongeacht of partijen in de huurovereenkomst een hoger huurprijsverhogingspercentage hebben afgesproken.

Wanneer de huurprijs boven de liberalisatiegrens ligt

Het gaat kort gezegd om huurwoningen waarbij de kale aanvangshuurprijs (dit is huurprijs op de ingangsdatum van het huurcontract) boven de toenmalige liberalisatiegrens lag. Voor huurcontracten die in 2021 ingaan, is dat het geval als de kale aanvangshuurprijs hoger is dan € 752,33 per maand.

Duur van 3 jaar bij huurverhoging vrije sector

Wel is bepaald dat deze beperkende huurprijsverhogingsregeling voorlopig voor de komende 3 jaar gaat gelden. De eerder genoemde escaperegeling voor bestaande huurovereenkomsten om toch eenmalig conform het huurprijsverhogingsbeding te verhogen, is daardoor komen te vervallen. Er zijn alleen uitzonderingen mogelijk bij investeringen in de woning (verhoging woongenot en verduurzaming).

Huurcommissie als aanspreekpunt voor geschillen

Naast de beperkte huurstijging kunnen straks ook huurders in de vrije sector bij geschillen over huurverhoging met hun verhuurder aankloppen bij de Huurcommissie. Dit was voorheen alleen mogelijk voor huurders van sociale woningen.

Vanaf wanneer gaat deze regeling in?

Dit wordt nog nader bij Koninklijk Besluit bekend gemaakt. We houden u op de hoogte!

Gerelateerde berichten

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Ontvang als eerste alle relevante juridische ontwikkelingen.