Illegale downloaders (nog steeds) veilig voor auteursrechtenclaims?

JPR Advocaten
Illegale downloaders veilig voor auteursrechtenclaims? | JPR Advocaten

Dutch Film Works (‘DFW’) krijgt wederom niet de NAW-gegevens van mogelijke illegale downloaders van de film The Hitman’s Bodyguard. Het Hof bekrachtigt het vonnis van de rechter in eerste aanleg. Daarover schreven wij eerder een artikel. Volgens het Hof is het kort gezegd nog steeds onduidelijk welke maatregelen DFW tegen de houders van de IP-adressen neemt. Hieronder volgt meer informatie.

Voorgeschiedenis

DFW is als filmdistributeur gerechtigd om op te treden tegen auteursrechtinbreuken van verschillende filmmakers. DFW liet IP-adressen verzamelen van verschillende internetters die de film The Hitman’s Bodyguard via BitTorrent hebben gedownload, met het voornemen om deze ‘piraten’ alsnog te confronteren met een waarschuwing of rekening.

Met alleen een IP-adres kan DFW echter niet zoveel. DFW heeft daarvoor de NAW-gegevens die aan dat IP-adres zijn gekoppeld nodig. Een provider (zoals Ziggo) kan deze gegevens verstrekken. Ziggo weigert echter deze gegevens te verstrekken. Het Hof moet nu bepalen of Ziggo de gegevens alsnog hoort te verstrekken.

Het hoger beroep

Het gaat wederom mis bij de belangenafweging:

  1. Het is nog steeds te onduidelijk welke maatregelen DFW precies neemt. Zo is het allereerst onduidelijk welke schadevergoeding DFW vordert. DFW sprak eerder over een vergoeding van € 150,00, maar in de Volkskrant sprak zij ook over enkele honderden euro’s. Volgens DFW zijn dit indicatieve bedragen en behoudt DFW zich alle rechten voor.
  2. Ook is het onduidelijk of DFW rekening houdt met de mogelijkheid of de houder van het IP-adres, de film daadwerkelijk zelf gedownload heeft. De houder van een internetaansluiting hoeft niet per se de film zelf te hebben gedownload. Volgens het Hof is het niet gewaarborgd dat zo’n houder de kans krijgt om aan te tonen dat iemand anders de film via zijn internetverbinding gedownload heeft. Zo’n houder kan meteen met juridische maatregelen worden geconfronteerd, terwijl hij eigenlijk niet de schuldige is.
  3. Het Hof twijfelt verder of DFW’s kosten in verhouding staan tot de schade. De film is namelijk vanaf € 2,49 legaal te bekijken en voor circa € 13,99 als DVD verkrijgbaar. Verder vordert DFW van 377 mensen de NAW-gegevens, terwijl volgens ongeveer 20.000 mensen inbreuk maken. DFW gaf aan dat zij niet de schade van 20.000 downloads zal verhalen op die 377 mensen. Wat DFW wel wil doen, is volgens het Hof onduidelijk.

Doordat DFW volgens het Hof niet duidelijk maakt welke maatregelen zij precies neemt, weegt het recht op privacy van de vermeende inbreukmakers zwaarder. Het Hof vermeldt daarbij het volgende: ‘DFW behoudt zich immers het recht voor pas nadat zij de persoonsgegevens heeft gekregen, eenzijdig en zonder enige motivering of toelichting de actie te kiezen die haar goeddunkt’.

Wordt vervolgd?

Deze zaak was een voorzieningenprocedure. Een bodemprocedure kan nog volgen. Als DFW haar vervolgstappen verder uitwerkt en daarbij rekening houdt met meerdere scenario’s, is het mogelijk dat DFW alsnog de gevraagde NAW-gegevens verkrijgt. Tot die tijd zijn de downloaders nog buiten schot. Het lijkt er wederom op dat sprake is van uitstel van executie. En als de downloaders zich verschuilen achter een VPN-verbinding die geen administratie van haar IP-adressen, dweilt DFW mogelijk met een open kraan.

Loont het uiteindelijk om de downloaders aan te pakken?

We vragen ons nog wel af of het voor organisaties als DFW loont om op te treden tegen inbreukmakers. De rechter kan er namelijk voor kiezen om niet de volledige proceskosten van DFW te laten vergoeden, maar om aan te sluiten bij het liquidatietarief. Dat is mogelijk wanneer de rechter de zaak als ‘zeer eenvoudig’ kwalificeert. In dat geval kost het procederen mogelijk (veel) meer dan het DFW oplevert. Dit gegeven biedt de downloaders in ieder geval een onderhandelingspositie.

Concluderend

Downloaders zijn voorlopig nog veilig. Van rechthebbenden of rechthebbende organisaties wordt (mede dankzij de komst van de AVG) verwacht dat zij zo concreet mogelijk aangeven welke stappen zij nemen en welke maatregelen zij treffen. Hoe concreter de rechthebbenden dit kunnen aangeven, hoe groter de kans is dat illegale downloaders uiteindelijk worden aangepakt. Het is echter nog wel de vraag of het aanpakken van downloaders uiteindelijk loont.

Heeft u een vraag omtrent intellectuele eigendomsrechten, of de verwerking van persoonsgegevens? Neem contact op met een van onze advocaten intellectuele eigendom of privacyrecht.

Gerelateerde berichten

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Ontvang als eerste alle relevante juridische ontwikkelingen.