Dutch Filmworks een stap dichterbij bij het aanpakken van illegale downloaders

JPR Advocaten
Dutch Filmworks stap dichterbij aanpakken illegale downloaders | JPR Advocaten

Met de steun van de Autoriteit Persoonsgegevens kan Dutch Filmworks beginnen met het aanpakken van illegale downloaders. In dit artikel bespreken we de juridische haken en ogen bij het aanpakken van illegale downloaders.

Autoriteit Persoonsgegevens geeft groen licht

Op 5 december 2017 heeft de Autoriteit Persoonsgegevens een besluit genomen waarin de voorgenomen verwerking van persoonsgegevens door Dutch Filmworks rechtmatig is verklaard. Volgens de Autoriteit Persoonsgegevens heeft Dutch Filmworks voldoende waarborgen getroffen om een zorgvuldige verwerking van de persoonsgegevens van illegale downloaders te garanderen. Met het groene licht van de Autoriteit Persoonsgegevens kan Dutch Filmworks piraterij beter bestrijden. 

Downloaden uit illegale content is niet toegestaan

In Nederland werd lang gedacht dat downloaden uit een illegale bron was toegestaan. Daarmee onderscheidde Nederland zich aanmerkelijk van de rest van de wereld. Toen het Hof van Justitie van de Europese Unie in het ACI ACAM/Stichting Thuiskopie-arrest had gewezen, was het duidelijk dat downloaden uit illegale bron niet is toegestaan. Hiermee was de regel gegeven, maar vervolgens was het nog maar de vraag hoe deze regel zou worden gehandhaafd.

IP-adressen en procedures tegen providers

Onder andere Dutch Filmworks gaat deze regel nu handhaven. In samenwerking met het Duitse bedrijf Excipion verzamelt Dutch Filmworks de Nederlandse IP-adressen van illegale downloaders. Het verzamelen van de IP-adressen is relatief eenvoudig. Met de IP-adressen is Dutch Filmworks er echter nog niet. De privégegevens van de IP-adreshouders kunnen alleen door de providers worden verstrekt. Vele providers zullen deze privégegevens pas overhandigen nadat de rechter daarvoor toestemming heeft gegeven. Dat betekent dat er vermoedelijk veel procedures zullen worden gevoerd tegen serviceproviders.

Sancties

Zodra Dutch Filmworks de privégegevens van de illegale downloaders heeft, kan Dutch Filmworks haar auteursrechten jegens deze downloaders handhaven. Dat brengt onder meer met zich dat Dutch Filmworks kan eisen dat de gedownloade video’s worden verwijderd, dat de illegale downloaders alle informatie moeten verschaffen op welke wijze de video’s gedownload zijn en – last but not least – dat de illegale downloaders een schadevergoeding moeten betalen. 

Daarnaast is het opzettelijk schenden van auteursrechten strafbaar. Zo kan een boete worden opgelegd uit de vierde categorie (momenteel maximaal € 20.500,-) of een gevangenisstraf van ten hoogste zes maanden.

Hoe hoog is de schadevergoeding?

Voor de berekening van schadevergoedingen bij auteursrechtinbreuk bestaan diverse waarderingsmethodes. Deze schadevergoedingen zullen hoogstwaarschijnlijk de juridische kosten en de misgelopen omzet van Dutch Filmworks bevatten. Het is niet uitgesloten dat Dutch Filmworks een schadevergoeding van een paar honderd euro zal eisen.

Illegaal downloaden via VPN-verbinding?

Met behulp van een VPN-verbinding kan de gebruiker hiervan op het internet surfen met een fictief IP-adres. Vaak wordt aan mij de vraag voorgelegd of men met het gebruik van een VPN-verbinding veilig zit. Vanuit een theoretisch perspectief is het antwoord op deze vraag: nee. Want de rechthebbenden hebben voldoende wettelijke mogelijkheden om van de VPN-aanbieders afgifte van de gegevens van illegale downloaders, die deze VPN-verbinding gebruiken, te vorderen.

Vanuit een praktisch oogpunt kan de bovengenoemde vraag met voorzichtigheid bevestigend worden beantwoord. De rechthebbenden dienen het geluk te hebben dat de desbetreffende VPN-verbinding een administratie bijhoudt van de IP-adressen die de VPN-aanbieder aan haar gebruikers verstrekt. Indien dit niet het geval is, wordt het voor de rechthebbenden moeilijker om illegale downloaders met een dergelijke VPN-verbinding aan te spreken. Het aanpakken van illegale downloaders die een VPN-verbinding gebruiken, zal dan ook niet moeiteloos verlopen.

Slotsom: afwachten welke straf gepast is

Vermoedelijk zullen binnenkort de eerste downloaders van video’s die afkomstig zijn uit een illegale bron worden aangepakt. Dat downloaden uit een illegale bron niet is toegestaan, staat buiten kijf. De vraag is echter welke straf deze downloaders verdienen. De praktijk en de rechtspraak zullen uitwijzen welke straf gepast zal zijn. Ook is het nog maar de vraag of en op welke wijze gebruikers van een VPN-verbinding zullen worden aangepakt. De tijd zal dit leren.

JPR adviseert u graag bij het beschermen van uw intellectuele eigendomsrechten en bij het optreden tegen inbreukmakers. Ook kijkt JPR graag met u mee of uw organisatie de juiste software en elektronische diensten gebruikt (waarmee geen auteursrechtinbreuk wordt gemaakt). In het geval van mogelijke auteursrechtinbreuk, bevelen we aan om preventief op te treden nu een auteursrechtinbreuk kan leiden tot een flinke schadevergoeding.

Gerelateerde berichten

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Ontvang als eerste alle relevante juridische ontwikkelingen.