Contract en proces
13 februari 2023

Contract in de kinderopvang beëindigen, hoe gaat dat?

Paul Schepel
Contract kinderopvang - JPR Advocaten

Hoe kom ik er vanaf?

Deze blog gaat over het beëindigen van een contract in de kinderopvang. Kan dat voordat het contract zou ingaan? Moeten ouders een opzegtermijn in acht nemen? Wat moeten zij betalen? De Hoge Raad heeft daar uitspraak over gedaan.

Wat was er aan de hand?

Ouders hadden voor hun kind een contract met een kinderopvangorganisatie gesloten. Vervolgens verandert de situatie en willen zij van het contract af, nog voordat het zou ingaan. In de algemene voorwaarden bij het contract staat dat ouders een opzegtermijn van een maand in acht moeten nemen. Bovendien kunnen zij alleen tegen het einde van een kalendermaand opzeggen. De organisatie bracht hen daarom de lopende maand en de daaropvolgende maand in rekening. De ouders betalen niet. De zaak komt voor de kantonrechter. Dit soort problemen komt veel vaker voor de rechter. De kantonrechter stelde daarom vragen over het recht aan de Hoge Raad.

Wat waren de juridische vragen?

De kantonrechter wilde weten of dit een overeenkomst van opdracht was. Dan geldt namelijk dat een particuliere opdrachtgever de opdracht op elk moment kan beëindigen. Verdere vragen gingen over Europese regels ter bescherming van consumenten. Ze gingen ook over regels ten aanzien van algemene voorwaarden bij overeenkomsten met consumenten. Dit zijn regels waar partijen in een overeenkomst niet van kunnen afwijken.

Wat waren de antwoorden van de Hoge Raad?

  1. Een contract voor kinderopvang is een overeenkomst van opdracht.
  2. Ook bij opdracht mogen partijen een opzegtermijn afspreken.
  3. Deze opzegtermijn mag niet langer dan een maand zijn.
  4. Partijen mogen geen dag waartegen moet worden opgezegd afspreken. Denk aan het einde van een kalendermaand. Dat mag niet omdat de opzegtermijn daarmee toch langer dan een maand zou zijn.
  5. Ouders kunnen de overeenkomst al voor de begindatum opzeggen. Is dat langer dan een maand tevoren, dan hoeven zij alleen de kosten te vergoeden.
  6. Zeggen de ouders binnen een maand voor het begin op? Dan geldt de opzegtermijn van een maand vanaf de begindatum.
  7. Gedurende de opzegtermijn hebben de ouders recht op kinderopvang.
  8. Bepalingen in contracten die hiermee in strijd zijn moet de rechter ambtshalve buiten toepassing laten. Zelfs als de ouders verstek laten gaan.
  9. Laat de rechter een contractsbepaling buiten toepassing? Dan mag hij die bepaling niet door een andere regeling vervangen, ook niet door de wettelijke regels.

Wat betekent dat in deze zaak?

De kantonrechter moet nog uitspraak doen op basis van deze antwoorden. Ik verwacht dat hij de bepaling dat alleen tegen het einde van een kalendermaand kan worden opgezegd buiten toepassing laat. De opzegtermijn zelf is niet te lang. De overeenkomst eindigt dan precies een maand na de ingangsdatum. Over die maand moeten de ouders de afgesproken vergoeding betalen.

Staat in het contract echter een opzegtermijn van bijvoorbeeld twee maanden? Dan is de gehele opzegtermijn niet van toepassing. Hetzelfde geldt als een annuleringsvergoeding is afgesproken die hoger is dan de vergoeding voor kinderopvang over een maand.

Zijn deze regels ook op andere contracten van toepassing?

De uitspraak heeft specifiek betrekking op overeenkomsten van opdracht met consumenten. Bij andere overeenkomsten met consumenten kan een langere opzegtermijn redelijk zijn. Voor overeenkomsten die op afstand (per telefoon of via internet) of buiten een winkel (op straat of aan de deur) worden gesloten gelden andere regels. Daar kan een consument de overeenkomst altijd binnen 14 dagen ongedaan maken zonder enige vorm van schadevergoeding.

Kom je er niet uit?

Het ging in deze zaak om iets minder dan € 2.000,--. Voor de meeste particulieren is dat veel geld. Voor kinderopvangorganisaties kan het om nog veel meer geld gaan. Zeker als meer ouders tegelijk op korte termijn weglopen. Wij adviseren je graag zodat je je geen buil valt aan jouw contracten. De uitspraak van de Hoge Raad vind je hier.

Gerelateerde berichten

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Ontvang als eerste alle relevante juridische ontwikkelingen.