Claims komen vaker voor

Pieter Leerink
Claims komen vaker voor | JPR Advocaten

Ondernemers moeten verzekeringen goed voor elkaar hebben.


(Dit artikel is opgenomen in het magazine Driesteden Business van juni 2012)


Mr. dr. P.M. Leerink, voorzitter van de sectie verzekeringsrecht van JPR advocaten.


In een tijd waarin Claims steeds vaker voorkomen en de hoogte ervan stijgt, is het zaak om als ondernemer je verzekeringszaakjes goed voor elkaar te hebben. Advocaat Pieter Leerink legt uit waarom.


Minimale voorwaarde voor bedrijven als het gaat om verzekeringen, is de zogeheten aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB). Die dekt de claim van klanten, bijvoorbeeld als bij een levering schade aan andere zaken ontstaat, en ook de aansprakelijkheid voor medewerkers (claims van personeel in geval van ziekte of ongeluk). "Dat laatste risico kun je eigenlijk niet zelf dragen als ondernemer”. Stelt Pieter Leerink, advocaat bij JPR advocaten in Deventer en gespecialiseerd in verzekeringe en aansprakelijkheid. "Bedrijven kunnen ook milieu apart meeverzekeren, handig als ze met gevaarlijke stoffen werken”.


Verzekeraars maken verschil tussen bedrijven die producten maken en bedrijven die diensten leveren.


Tot de laatste categorie behoren bijvoorbeeld ingenieursbureaus en adviseurs. “Zij kunnen klanten vermogensschade berokkenen, bijvoorbeeld door een verkeerde tekening of een verkeerd advies dat leidt tot verkeerde beslissingen, die weer leiden tot financiële schade zoals winstderving”, verklaart Leerink. “Hiervoor is een beroepsaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten die dit risico dekt.”

Extra clausules

Een goede adviseur of tussenpersoon is onontbeerlijk bij verzekeringen. “Als de voorwaarden moeilijk te begrijpen zijn, laat ze maar uitleggen wat wel en niet verzekerd is. En neem niet de goedkoopste en wantrouw degenen die roepen dat ze overal verstand van hebben”, zegt Leerink. “Zorg ervoor dat al je activiteiten goed op de polis staan, want allen die zijn gedekt.” Vandaar het belang om wijzigingen te melden aan de verzekeraar. Bijvoorbeeld als het bedrijf naar de VS gaat leveren, de activiteiten veranderen of een BV wordt omgezet in een eenmansbedrijf. Dat gaat nogal eens mis omdat ondernemers er niet aan denken of bang zijn dat dat alleen maar geld kost. Ik begrijp dat er in deze tijd op bezuinigd wordt, maar het is niet verstandig.”


Leerink signaleert dat het aantal claims bij verzekeraars stijgt, net als de hoogte van de claims. “AVB-verzekeringen waren vroeger standaard 1 tot 2,5 miljoen euro. Bedrijven krijgen steeds meer behoefte aan hogere dekkingen. De omvang van claims is gigantisch, zeker bij bedrijven die meer risico lopen”, zegt hij. Sommige bedrijven, zoals schilders en dakdekkers hebben meer moeite om zich te verzekeren. Dat heeft te maken met het feit dat zich in die handel te veel schades hebben voorgedaan. “Ziekte bij schilders, brand bij dakdekkers. Verzekeraars reageren hierop met allerlei extra clausules om de schade te beperken. Als je je als bedrijf daar niet aan houdt, is er geen dekking”, aldus Leerink. “Een prikkel om de kwaliteit te verbeteren en voor de verzekeraar een manier om het risico te beperken.”


Incidenten zoals de brand bij Chemie-Pack en de vuurwerkramp zorgen ervoor dat verzekeringen hoger op de agenda komen te staan. “Vooral grotere bedrijven zijn er erg mee bezig. Een zzp’er die net begint, doet juist zuinig aan. Daar zie je de meeste vormen van onverzekerdheid”, stelt Leerink. “Of dat is uit onwetendheid, of omdat ze niets willen betalen of omdat ze het risico onderschatten – ze lopen daarmee risico, vooral bij arbeidsongeschiktheid. Als je je vak niet meer kunt uitoefenen en je bent niet verzekerd, beland je in de bijstand.”

Reclamebord

Uiteraard hangt de hoogte van de verzekering ook af van het vak van de ondernemer. Leerink noemt als voorbeeld een makelaar die aansprakelijk werd gesteld door een bank. “De bank claimde dat zij haar financiering gebaseerd had op zijn taxatie en dat bij verkoop die waarde er niet uitkwam. Terecht of niet, dan is het wel even schrikken als je zo’n grote claim aan je broek krijgt. En dan ben je blij dat je voldoende verzekerd bent, bijvoorbeeld om een advocaat in te schakelen.” Hoewel er tegenwoordig sneller wordt geclaimd, komen er niet veel zaken bij advocaten terecht. “De meeste bedrijven zijn geneigd een gebaar te maken om de relatie goed te houden, er wordt veel onderling geregeld”, verklaart Leerink. “Het halen van je recht kan extreem kostbaar zijn, daar hebben bedrijven geen zin in. Dan komen ze liever de klant tegemoet of proberen ze hun bedrijfsproces te verbeteren”.


Leerink adviseert ondernemers verder af te gaan op hun onderbuikgevoel. “als er een claim komt, zeggen ze weleens: ‘Ik voelde al aan mijn water dat het niet goed zat’. Maar dan is de prijs goed of er was even minder werk en pakken ze het mee”, zegt hij. “Vraag van tevoren wat rond of google even. Als bedrijven bijvoorbeeld veel wisselen van leverancier, betekent dat wel wat. ”Hoe ondernemers reageren op klachten, is ook bepalend voor het vervolg. “In elk geval niet heel afwijzend of helemaal niet reageren. Ergernis kan een kleine zaak heel groot maken”, zegt Leerink. “Een mail of brief kan verkeerd vallen, een telefoontje is dan beter met daarna eventueel een brief om het besprokene vast te leggen. Als je klachten goed managet, kan dat bij klanten met een negatieve ervaring heel positief uitwerken. Die worden dan een reclamebord voor je bedrijf.”

Tips om claims te vermijden

Als ondernemer kun je veel doen om claims te vermijden, aldus Leerink. Zes tips:

  • Goed kijken naar je bedrijfsproces, je werk goed doen.
  • Luisteren naar je onderbuik.
  • In rapporten/verslagen vermelden voor wie het is, wat je wel/niet hebt onderzocht, of je ervoor in staat of niet (“beter van niet”), waar je de informatie vandaan hebt (“vermelden als deze van een ander komt”).
  • Goede contracten en algemene voorwaarden opstellen. Stuur deze voorwaarden vooraf mee aan de klant en laat hem daarvoor tekenen.
  • Afspraken per e-mail bevestigen. “je kunt beter bewijzen dat een mail is aangekomen dan een brief. Nog beter: bellen en dan via mail bevestigen.”
  • Je medewerkers en jezelf opvoeden in dossiervorming. “Bijvoorbeeld bezoekrapporten schrijven zodat vastligt wat met de klant is besproken. Niet het leukste werk en het levert geen geld op maar op de lange termijn wel.”
 

Gerelateerde berichten

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Ontvang als eerste alle relevante juridische ontwikkelingen.