Bram Moszkowicz’ uitlatingen over zijn neef leiden tot schadevergoeding van €10.000

JPR Advocaten
Yehudi Moszkowicz wint zaak Bram Moszkowicz | JPR Advocaten

Bram Moszkowicz is veroordeeld tot betaling van € 10.000,00 aan zijn neef Yehudi Moszkowicz. Bram Moszkowicz deed namelijk meerdere onrechtmatige uitlatingen. In dit artikel bespreken wij deze zaak.

Feiten

In het programma Studio PowNed sprak Bram Moszkowicz over zijn familie. Zijn broers noemde hij uitstekende juristen. Zijn neef Yehudi Moszkowicz vond hij zijn achternaam niet waard. Bram Moszkowicz noemde Yehudi een niemendal. De interviewer wijst Bram Moszkowicz erop dat Yehudi nog een advocaat is; en ook de enige advocaat is. Bram Moszkowicz geeft daarop aan dat dat komt door Yehudi Moszkowicz’ achternaam; niet door zijn kunde.

Hij licht vervolgens toe dat hij altijd open en eerlijk is en problemen met zijn broers heeft, maar dat de broers uitstekende juristen zijn. Hij kan niet hetzelfde zeggen over zijn neef. Rechtsoverweging 3.1. van het vonnis bevat de dialoog tussen Bram Moszkowicz en de interviewer.

Geschil

Naar aanleiding hiervan start Yehudi Moszkowicz een procedure. Yehudi Moszkowicz is van mening dat Bram Moszkowicz’ uitlatingen onrechtmatig zijn. Yehudi Moszkowicz vordert:

  1. een verklaring voor recht dat Bram Moszkowicz onrechtmatig handelt;
  2. schadevergoeding; en
  3. rectificaties op Twitter en in de Telegraaf.

Bram Moszkowicz is van mening dat hij niet onrechtmatig heeft gehandeld en beroept zich op de vrijheid van meningsuiting. Ook betwist Bram Moszkowicz dat Yehudi Moszkowicz schade heeft geleden.

Feit of mening?

De rechtbank herinnert er eerst aan dat zij een afweging moet maken tussen de vrijheid van meningsuiting en het recht op privacy. De rechtbank stelt vervolgens het juridische onderscheid tussen feitelijke beweringen en meningen aan de orde. Feitelijke beweringen dienen steun in het beschikbare feitenmateriaal te vinden. De rechtbank vermeldt vervolgens dat dit onderscheid relatief is, omdat meningen ook een feitelijke onderbouwing vereisen.

Volgens de rechtbank presenteert Bram Moszkowicz al zijn uitlatingen als feiten, behalve de uitlating waarin hij Yehudi Moszkowicz een niemendal noemt. Bram Moszkowicz is kort gezegd stellig in zijn uitlatingen en maakt geen nuanceringen waaruit blijkt dat het een mening is. De rechtbank noemt als voorbeeld dat Bram Moszkowicz vermeldt ‘dat zijn uitstekende juristen’, in plaats van ‘ik vind dat zij uitstekende juristen zijn’.

Feitelijke beweringen zijn onrechtmatig

Met de feitelijke beweringen diskwalificeert Bram Moszkowicz Yehudi Moszkowicz in zijn vak als advocaat. Dat heeft negatieve gevolgen voor Yehudi Moszkowicz’ reputatie en inkomsten. Deze beweringen vinden geen steun in de feiten, doordat Yehudi Moszkowicz het tegendeel aantoont. Zo toont hij aan dat hij voldoet aan de toelatings- en opleidingseisen. Hierdoor staat het vast dat Yehudi Moszkowicz niet door zijn achternaam advocaat is.

De rechtbank hecht ook waarde aan het feit dat Bram Moszkowicz een bekend voormalig strafpleiter uit een familie van bekende juristen is, terwijl hij een uitlating doet bij een programma dat een groot publiek bereikt. Onder deze omstandigheden zijn Bram Moszkowicz’ feitelijke beweringen onrechtmatig.

Waardeoordeel is ook onrechtmatig

De rechtbank ziet geen rechtvaardiging voor de kwalificatie van Yehudi Moszkowicz als een niemendal. De rechtbank vindt deze uitlating ‘niet evident grappig of spitsvondig’. Met deze uitlating versterkt Bram Moszkowicz zijn feitelijke oordelen. Ook hiermee handelt Bram Moszkowicz dan ook onrechtmatig.

Schade

De rechtbank vindt het aannemelijk dat Yehudi Moszkowicz schade lijdt. Bram Moszkowicz’ uitlatingen kunnen namelijk leiden tot ongenoegen, ergernis of ander geestelijk leed. Yehudi Moszkowicz wordt in interviews ook vaak herinnerd aan deze uitlatingen van Bram Moszkowicz. De rechtbank wijst een schadevergoeding van € 10.000,00 toe.

Rectificatie

Bram Moszkowicz hoeft echter geen rectificatie op Twitter en in de Telegraaf te plaatsen. De uitlatingen zijn namelijk meer dan vijf jaar oud. Bij het grote publiek bestaat geen actieve herinnering meer aan dit voorval. Een rectificatie kan hierdoor niets rechtzetten, maar juist Bram Moszkowicz’ uitlatingen opnieuw op de voorgrond doen treden. De uitlatingen kunnen voor lezers zelfs nieuw zijn. De rectificatie beperkt de schade mogelijk niet en wordt dan ook afgewezen.

Slotsom

Hebt u vragen over onrechtmatige publicaties? Neemt u dan contact op met onze advocaten intellectueel eigendom en ICT. Zij adviseren u graag over leerstukken als het portretrecht  en  auteursrecht. Zij adviseren u ook graag op tijd, zodat eventuele (onherstelbare) schade zoveel mogelijk kan worden vermeden of beperkt.

Gerelateerde berichten

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Ontvang als eerste alle relevante juridische ontwikkelingen.