Ondernemingsrecht
15 maart 2023

Belastingschulden en gerichte betalingen

Albert Jan Boer
Blauwe belastingenvelop met geld

Als het gaat om betalingen op belastingschulden dan bestaat er een verschil tussen de zogenaamde gerichte betaling en de ongerichte betaling. Dit verschil kan belangrijk zijn in bepaalde gevallen.

Verschil tussen ongerichte en gerichte betalingen

De ongerichte betaling is de betaling waaraan geen bestemming is gegeven. Dus de betaling waaraan in de betalingsopdracht geen nummer van een belastingaanslag is gekoppeld.
Een gerichte betaling is een betaling op een specifieke aangeduide belastingaanslag. Het nummer van die belastingaanslag moet dus zijn vermeld in de betalingsopdracht.

De ongerichte betaling wordt afgeboekt op aanslagen waarvan de vervaldag is verstreken. Zijn er meer aanslagen waarvan de vervaldag is verstreken? Dan moet de betaling worden afgeboekt op de aanslag bij de voldoening waarvan men het meeste belang heeft. Bij evenveel belang dan is dit op de oudste aanslag. Zijn de aanslagen even oud, dan moet er afgeboekt worden naar evenredigheid.

Kortom, een ingewikkeld verhaal. Door gericht te betalen houdt de betaler zelf in de hand waarop afgeboekt moet worden. In bepaalde situaties kan dit van groot belang zijn.

Aansprakelijkheid van een bv

In het geval de belastingschuldige bijvoorbeeld een besloten vennootschap is, kan in geval van loonheffing of omzetbelastingschulden onder bepaalde omstandigheden sprake zijn van privé aansprakelijkheid van de bestuurder van deze bv. Dat geldt niet voor vennootschapsbelastingschulden.

Stel dat een besloten vennootschap het moeilijk heeft. en deze hierdoor niet in staat is loonheffingschulden, omzetbelastingschulden en vennootschapsbelastingschulden geheel te betalen. Dan is het verstandig zoveel mogelijk gericht te betalen op de loonheffings- of omzetbelastingschulden om mogelijke privéaansprakelijkheid te verminderen.

Maak dus gebruik van deze mogelijkheid om onnodige schade te voorkomen! Meer weten? Neem dan contact met ons op.

Gerelateerde berichten

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Ontvang als eerste alle relevante juridische ontwikkelingen.