Privacy-recht
16 januari 2019

AP gaat duidelijkheid bieden over de bewaartermijn voor loggegevens van medische dossiers

Leonie Ouwersloot-Koster
AP medische dossiers | JPR Advocaten

Het medisch dossier bevat veel vertrouwelijke gegevens van een patiënt en zorginstellingen. De veiligheid van deze gegevens moet door de privacywetgeving worden gewaarborgd. Om deze veiligheid te borgen, zorgen zorginstellingen ervoor dat loggegevens worden bijgehouden.
 
Loggegevens maken inzichtelijk welke medewerker toegang heeft gehad tot bepaalde gegevens, en wanneer. Door middel van het bijhouden van deze loggegevens kan achteraf worden gecontroleerd welke medewerkers toegang hebben gehad tot bepaalde gegevens. Op dat moment kan dan worden vastgesteld of medewerkers die toegang hebben gehad, ook wel toegang hadden mogen hebben. Alleen de medewerkers die betrokken zijn bij een medische behandeling van een patiënt, behoren zichzelf toegang te verschaffen tot een dergelijk dossier. Overigens is het voor een patiënt zelf ook mogelijk deze gegevens op te vragen en in te zien.
 
Begin 2018 werd het onderwerp met betrekking tot de loggegevens actueel toen bleek dat verscheidene medewerkers, die niet betrokken waren bij de behandeling van Samantha de Jong (ook wel bekend als “Barbie”), toch inzage hebben gehad in haar dossier. Deze onbevoegde toegang kwam bij een controle van het ziekenhuis naar voren. Naar aanleiding van deze kwestie kwam het beleid met betrekking tot deze gegevens weer ter discussie.
 
Het was al bekend dat de loggegevens van een medisch dossier per zorginstelling voor een andere termijn werd bewaard. De bewaartermijnen variëren op dit moment van twee jaar tot voor onbepaalde duur. De reden hiervoor is dat de AP als richtlijn voor de bewaartermijn heeft aangegeven: “dat de loggegevens bewaard moeten blijven, zolang dit in het belang is van de patiënt”. Elke zorginstelling hanteert echter een andere invulling van deze richtlijn. De branche heeft aangegeven duidelijkheid te willen over de bewaartermijn die gehanteerd moet worden voor deze loggegevens.
 
Begin van dit jaar heeft de minister van Volksgezondheid in Trouw aangekondigd dat zij in samenwerking met de AP, duidelijkheid zal bieden voor wat betreft de bewaartermijn van de loggegevens van een medisch dossier. Als indicatie is door de AP aangegeven dat wellicht aansluiting gezocht gaat worden bij de bewaartermijn welke geldt voor het medisch dossier, te weten 15 jaar. Bij dit termijn zijn echter nog wel wat bezwaren, gelet op de impact dat het termijn zal kunnen hebben op de dataopslag. De AP hoopt in ieder geval begin dit jaar met een richtlijn te kunnen komen.

Wanneer meer bekend is met betrekking tot deze richtlijn, zullen wij u hiervan uiteraard op de hoogte stellen.

Gerelateerde berichten

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Ontvang als eerste alle relevante juridische ontwikkelingen.