CSRD: duurzaamheidsrapportage

Marjolein Meijer

CO2-uitstoot, man/vrouw-verdeling en anti-corruptiebeleid zijn kwesties waarover bedrijven doorgaans (nog) niet rapporteren. Vanaf 2024 moet een groot aantal bedrijven in Europa rapporteren over hun duurzaamheidsinformatie. De nieuwe EU-richtlijn zorgt ervoor dat de niet-financiële rapportage straks net zo belangrijk wordt als de financiële rapportage. Dit heeft gevolgen voor de bedrijven die onder de EU-richtlijn vallen, maar ook voor diegenen die er niet direct onder vallen. Wat is duurzaamheidsrapportage en voor wie gelden deze regels?  

Wat is CSRD? 

De nieuwe EU-richtlijn – Corporate Sustainability Reporting Directive (hierna: CSRD) – heeft als doel dat bedrijven gaan rapporteren over de impact van hun activiteiten op de mens, de maatschappij en het milieu. De CSRD-richtlijn staat centraal in de Europese Green Deal. Dit beleid moet helpen bij een klimaatneutraal Europa in 2050. De CSRD-richtlijn zorgt voor meer transparantie en kwalitatief betere informatievoorziening op het gebied van duurzaamheid. Volgens de Europese Commissie is de CSRD-rapportage noodzakelijk voor het behalen van de doelstellingen. 

CSRD-rapportage komt in drie aspecten aan de orde: milieu (Environment), sociaal (Social) en bestuur (Governance), ook wel ESG genoemd. In de European Sustainability Reporting Standarts (ESRS) is per ESG-onderdeel uitgewerkt waarover het bedrijf moet rapporteren. Denk daarbij aan CO2-uitstoot, waterverbruik, man/vrouw-verdeling in de top, schending van mensenrechten, personeelsbeleid en de impact op jouw toeleveringsketen. 

Marjolein Meijer

Meer weten over de CRSD? 

Wil jij meer weten over wat de nieuwe CSRD-richtlijn voor jouw bedrijf betekent? Marjolein helpt je graag verder.

Contact Marjolein

Voor wie geldt CSRD? 

Voor grote beursgenoteerde bedrijven wordt de CSRD-rapportage verplicht over het boekjaar 2024. Voor grote niet-beursgenoteerde bedrijven geldt deze verplichting over het boekjaar 2025. Voor beursgenoteerde MKB-bedrijven over het boekjaar 2026. 

De grote bedrijven die onder de richtlijn vallen voldoen aan minimaal twee van de drie vereisten: 

  • De omzet is hoger dan € 50 miljoen per jaar; 
  • Het balanstotaal is meer dan € 25 miljoen; 
  • Er werken meer dan 250 werknemers. 

Ontspringen de ondernemingen die in eerste instantie niet vallen onder de CSRD-richtlijn de dans? Nee, zij kunnen ook de effecten van CSRD ervaren. Bijvoorbeeld doordat jouw bedrijf producten produceert voor een CSRD-plichtig bedrijf. Of er wordt door een CSRD-plichtig bedrijf om informatie gevraagd in het kader van duurzaamheid in jouw organisatie, waarover zij vervolgens moeten rapporteren. 

Wil je meer informatie?  

Het bovenstaande is in het kort de achtergrondinformatie over de CSRD-rapportage. Wil je meer weten? Of ben je benieuwd naar de concrete toepassing van de CSRD-rapportage? Kom dan naar één van onze lunchbijeenkomsten op donderdag 18 april 2024 in Doetinchem of dinsdag 23 april 2024 in Deventer. Daar zullen wij – samen met KPMG – dieper ingaan op de CSRD-rapportage en de (mogelijke) juridische gevolgen. Zien we jou daar? 

Gerelateerde berichten

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Ontvang als eerste alle relevante juridische ontwikkelingen.