Arbeidsrecht Ontslag
4 juni 2014

Actualiteiten

JPR Advocaten
Actualiteiten | JPR Advocaten

Wijziging afspiegelingsbeginsel

Per 1 april 2014 is in het ontslagbesluit het afspiegelingsbeginsel gewijzigd. Wanneer er in het kader van een reorganisatie binnen uitwisselbare functies arbeidsplaatsen komen te vervallen en er in die uitwisselbare functies AOW-gerechtigden werkzaam zijn, moeten deze AOW-gerechtigden bij voorrang worden ontslagen. Zij worden dus als eerste voor ontslag voorgedragen en niet meegenomen in de berekening volgens het afspiegelingsbeginsel. Hiermee wordt voorkomen dat een werknemer die voor zijn inkomen aangewezen is op het verrichten van arbeid, plaats moet maken voor een AOW-gerechtigde werknemer voor wie dat niet het geval is. Voor meer informatie: www.werk.nl.

Wettelijk minimum loon per 1 juli 2014

De bedragen van het wettelijk minimum loon worden per 1 juli 2014 met 0,65% verhoogd. Het wettelijk minimum loon voor werknemers van 23 jaar en ouder bij een volledig dienstverband bedraagt per 1 juni 2014: € 1.495,20 per maand bruto.

Wet Werk en Zekerheid

  • Het streven is er nog steeds op gericht om dit wetsontwerp voor 1 juli a.s. door de Eerste Kamer aangenomen te krijgen. Dat betekent dat er rekening mee moet worden gehouden dat per 1 juli a.s. de wettelijke regels met betrekking tot flexibele arbeidscontracten worden gewijzigd, evenzo op het terrein van de loondoorbetaling, proeftijd, concurrentiebeding en aanzegplicht.
  • Nulurencontracten en regels omtrent educatie: onduidelijkheid bestaat nog over de nulurencontracten in de zorg en de voorgestelde afwijking ketenbepaling voor werknemers met een dienstbetrekking in het kader van educatie. Met betrekking tot de nulurencontracten is de regering in afwachting van aanvullend advies. Met betrekking tot de educatieregels heeft de regering al reparatiewetgeving aangekondigd.
 

Gerelateerde berichten

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Ontvang als eerste alle relevante juridische ontwikkelingen.