Menu
JPR Advocaten

Ontslagrecht

Het ontslagrecht: de verschillende wijzen van beëindiging van een arbeidsovereenkomst

Het ontslagrecht gaat over de regels inzake het einde van de arbeidsovereenkomst. De overeenkomst tussen werkgever en werknemer kan op verschillende manieren beëindigd worden. Het is mogelijk dat de arbeidsovereenkomst is aangegaan voor bepaalde tijd (tijdelijk contract). Deze loopt meestal van rechtswege af. Een arbeidsovereenkomst aangegaan voor onbepaalde tijd (vast contract) eindigt niet van rechtswege, daarvoor is een nadere actie vereist. Soms is voor tijdelijke contracten ook een nadere actie vereist, bijvoorbeeld als dat zo is afgesproken of als men tussentijds al wil beëindigen. Het ontslagrecht regelt voor deze gevallen hoe dat plaats moet vinden.

Meer weten over onze dienstverlening?
Neem contact op
Op de hoogte blijven?
Meld u aan voor de nieuwsbrief: