Menu
JPR Advocaten

Modellenrecht

Een advocaat modellenrecht houdt zich bezig met de bescherming van tekeningen en modellen. De uiterlijke vormgeving van voortbrengsels kan modelrechtelijk worden beschermd. Daarbij gaat het vaak om (driedimensionale) gebruiksvoorwerpen of (tweedimensionale) ontwerpen. Denk hierbij aan verpakkingen, design-producten, meubels, patronen, kleuren en dessins. De houder van een modelrecht kan optreden tegen inbreuk. Dit loopt soms samen met het auteursrecht. De belangrijkste informatie over het modellenrecht vindt u op deze pagina van onze website.

Verkrijgen bescherming door registratie

De wetgeving voor Benelux-modellen is terug te vinden in het Benelux-verdrag intellectuele eigendom (BVIE). De Gemeenschapsmodellenverordening ziet op bescherming van modellen in de Europese Unie. Een modelrecht ontstaat door registratie bij het Benelux Bureau voor Intellectuele Eigendom of het Europees Modellenbureau. Modelbescherming wordt steeds voor 5 jaar verleend en kan tot 25 jaar worden verlengd.

Bescherming door publicatie; samenloop met andere rechtsgebieden

Als een registratie ontbreekt, geniet het model als Niet-geregistreerd Gemeenschapsmodel 3 jaar bescherming vanaf het moment van publicatie. Modelrechtelijke bescherming kan ook samenlopen met bescherming van het auteursrecht en de slaafse nabootsingsleer. Aan de eisen voor modelrechtelijke bescherming is meestal sneller voldaan. Samenloop kan verder ook invloed hebben op de vraag wie rechthebbende is op een werk/model.

Vereisten bescherming van een model

Voor het verkrijgen van bescherming voor tekeningen en modellen gelden de volgende vier eisen:

 1. Er is sprake van een tekening of model
  Dat is (1) het uiterlijk van (2) een voortbrengsel dat (3) bij normaal gebruik zichtbaar is. Voortbrengselen zijn op industriële of ambachtelijke wijze vervaardigde voorwerpen. Kort gezegd gaat het om de vormgeving van producten uit de maakindustrie.

 2. Het model is nieuw
  Voor de (1) datum van depot of beschikbaarstelling, mag (2) geen identiek model beschikbaar zijn. Een model dat in onbelangrijke mate verschilt, is ook identiek. De maker die zijn model al heeft gepubliceerd, krijgt een respijttermijn van 12 maanden om alsnog een registratie te verrichten. In dat geval is het model niet nieuwheidsschadelijk.

 3. Het model heeft een eigen karakter
  De (1) algemene indruk die het model bij de (2) geïnformeerde gebruiker wekt, verschilt van zijn algemene indruk bij andere beschikbare modellen. Deze geïnformeerde gebruiker heeft een hoog aandachtsniveau en houdt rekening met de vrijheid van ontwerpers. Hoe minder vergelijkbare modellen beschikbaar zijn, hoe groter de beschermingsomvang van het model kan zijn.

 4. Geen uitzonderingen van toepassing
  De vorm is bijvoorbeeld niet uitsluitend door de technische functie bepaald. De vorm is verder niet in strijd met de openbare orde of goede zeden.


Als niet aan deze vereisten is voldaan, is het model nietig. Belanghebbenden kunnen dan een nietigheidsprocedure starten ten aanzien van het geregistreerde model.

Rechten modelhouder bij inbreuk

Indien het uiterlijk van een voorwerp geen andere algemene indruk achterlaat in vergelijking met het model, kan de modelhouder de verkoop van een inbreukmakend voorwerp verbieden. Bij Niet-geregistreerde Gemeenschapsmodellen geldt daarnaast (net als bij auteursrechtinbreuk) het ontleningsvereiste. Modelinbreuk kan ook leiden tot schadevergoeding, winstafdracht, vergoeding van de juridische kosten en/of vernietiging van inbreukmakende producten. Van modelrechtinbreuk is geen sprake bij aanwezigheid van een wettelijke uitzondering of een licentie.

Advocaat modellenrecht nodig?

Onze advocaten modellenrecht adviseren u graag over het tekeningen- en modellenrecht. Denk hierbij aan bijstand bij modelinbreuk of onderhandelingen bij modellenoverdracht of -licenties. Wij denken ook graag met u mee bij het introduceren van een nieuw product in uw markt. Uw voorgenomen product kunnen wij vergelijken met bestaande producten in de markt, om u vervolgens van het benodigde advies te voorzien. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze advocaten intellectueel eigendom.

Meer weten over onze dienstverlening?
Neem contact op
Op de hoogte blijven?
Meld u aan voor de nieuwsbrief: