Ondernemingskamer

De Ondernemingskamer (OK) is een onderdeel binnen de rechtbank dat zich bezighoudt met geschillen tussen aandeelhouders, bestuurders en de vennootschap zelf. De OK is bevoegd om zaken te behandelen die betrekking hebben op de interne organisatie van de vennootschap, zoals de benoeming van bestuurders, het uitvoeren van vergaderingen, het aangaan van transacties, het verkrijgen van informatie over de vennootschap, en de bescherming van de belangen van minderheidsaandeelhouders. De OK kan bindende uitspraken doen en kan sancties opleggen aan bestuurders of aandeelhouders die zich niet aan de regels houden. 

Direct contact opnemen
Najama-Sebastiaan-Doetinchem

Bijzondere procedure

Voor geschillen binnen rechtspersonen en hun belanghebbenden, zoals bijvoorbeeld leden en aandeelhouders, bestaat een aparte procedure bij de Ondernemingskamer van het gerechtshof Amsterdam. Rechtspersonen zijn:

 • Naamloze vennootschap (N.V.);
 • Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (B.V.);
 • Coöperatie;
 • Onderlinge waarborgmaatschappij;
 • Vereniging die een onderneming exploiteert;
 • Stichting die een onderneming exploiteert.

Wat kan jij bereiken bij de Ondernemingskamer?

De Ondernemingskamer kan:

 • Een onderzoek instellen naar het beleid en de gang van zaken binnen de rechtspersoon (de Ondernemingskamer benoemt daarvoor een meer onafhankelijke onderzoekers);
 • Hangende dat onderzoek onmiddellijke voorzieningen treffen, zoals:
  • Schorsing van een bestuurder of commissaris;
  • Benoeming van een of meer tijdelijke bestuurders en/of commissarissen;
  • Tijdelijk afwijken van de statuten toestaan;
  • Tijdelijk een of meer aandelen aan een onafhankelijke beheerder overdragen;

Indien uit het onderzoek blijkt dat sprake is van wanbeleid:

 • Een bestuurder of commissaris schorsen of ontslaan;
 • Tijdelijk een bestuurder of commissaris aanstellen;
 • Tijdelijk afwijken van de statuten toestaan;
 • Tijdelijk een of meer aandelen aan een onafhankelijke beheerder overdragen;
 • Besluiten van de bestuur, vergadering van aandeelhouders of commissarissen schorsen of vernietigen;
 • De rechtspersoon ontbinden.

Wat kunnen wij voor jou doen?

Voor deze procedure is een advocaat nodig. Wij kunnen jou vertellen wat de mogelijkheden, kansen, risico’s en kosten zijn. Uiteraard kunnen wij voor jou optreden in die procedure.

Sebastiaan Vos
Wij staan voor je klaar

Meer weten over de gang naar de ondernemingskamer?

Bij JPR tref je hoogwaardige professionals die net zo zijn als jij. Toegankelijk en altijd bereid om te helpen. 

Neem contact op

Direct contact opnemen

Heb je een vraag of wil je dat één van onze collega’s contact met je opneemt? Via het onderstaand formulier kun je ons een bericht sturen.