Wat doet een herstructureringsdeskundige?

Lucas Bloemers
Wat doet een herstructureringsdeskundige? | JPR Advocaten

Onze kantoorgenoot David Vrijbergen is door de Rechtbank Den Haag als vierde persoon van Nederland benoemd tot herstructureringsdeskundige in een WHOA-traject (klik hier voor de uitspraak). De rechtbank oordeelde dat David over de juiste competenties beschikt om de herstructurering in goede banen te leiden. Het track record van een herstructureringsdeskundige is belangrijk omdat het instrument kort geleden in werking is getreden en een spoorboekje voor het WHOA-traject ontbreekt. Hierna leg ik uit wat een herstructureringsdeskundige doet en welke voorwaarden gelden voor een benoeming.

Dreigende insolventie

De benoeming van een herstructureringsdeskundige kan worden verzocht door een schuldenaar, schuldeiser, aandeelhouder of een bij de onderneming ingestelde ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging. De benoeming geschiedt onder de voorwaarde dat de schuldenaar in een toestand verkeert waarin het redelijkerwijs aannemelijk is dat hij insolvent zal raken. De rechtbank wijst het verzoek af als summierlijk blijkt dat de belangen van de gezamenlijke schuldeisers daarbij niet gediend zijn. Als de schuldenaar zelf een verzoek doet tot aanwijzing van een herstructureringsdeskundige dan wordt aangenomen dat de belangen van de gezamenlijke schuldeisers gediend zijn bij de aanwijzing van een herstructureringsdeskundige (aldus ook Rb. Noord-Nederland 29 januari 2021). In het verzoek tot benoeming van een herstructureringsdeskundige moeten ten minste twee namen worden voorgedragen inclusief offertes.

Onpartijdig en onafhankelijk

Een herstructureringsdeskundige fungeert als ‘bruggenbouwer’ en brengt een akkoord tot stand tussen de schuldenaar en zijn schuldeisers. De wet schrijft voor dat een herstructureringsdeskundige doeltreffend, onafhankelijk en onpartijdig zijn taak uitoefent. Deze voorwaarden bevorderen dat schuldeisers vertrouwen hebben in het proces en voorkomen een schijn van belangenvermenging. Een herstructureringsdeskundige heeft toegang tot relevante bedrijfsinformatie en kan rekenen op medewerking van allen die betrokken zijn bij de onderneming van de schuldenaar.

Deskundigheid

Last but not least is het van belang dat een herstructureringsdeskundige beschikt over voldoende ervaring en deskundigheid. Volgens de Rechtbank Den Haag is "financiële kennis, insolventiekennis en ervaring met herstructureringen van schulden bij ondernemingen" vereist. Op basis van het curriculum vitae en de offerte komt de rechtbank tot het oordeel dat David Vrijbergen over de juiste competenties beschikt.

Het team insolventierecht van JPR Advocaten heeft veel ervaring op het gebied van insolventierecht en herstructureringen. De benoeming van David Vrijbergen voegt daaraan toe dat we nu ook kennismaken met een WHOA-traject. Als u vragen heeft over de WHOA of een herstructureringsdeskundige zoekt, kunt u contact met ons opnemen.

Gerelateerde berichten

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Ontvang als eerste alle relevante juridische ontwikkelingen.