Arbeidsrecht
3 juli 2024

Voorwaardelijk concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Bo Simmelink

Een concurrentiebeding wordt vaak opgenomen in een arbeidsovereenkomst. Zo’n beding beperkt een werknemer bij het vinden van een nieuwe baan. De werknemer mag dan namelijk na het einde van de arbeidsovereenkomst niet zomaar bij een concurrent in dienst treden. Of hij mag niet zomaar als zelfstandige met de (ex-)werkgever gaan concurreren. De wet stelt strenge eisen aan een concurrentiebeding. In deze blog zoomen we in op de vraag of een voorwaardelijk concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd aan deze strenge eisen voldoet. 

Vereisten concurrentiebeding

Hoe zit het ook alweer bij een concurrentiebeding? Allereerst geldt dat een concurrentiebeding alleen kan worden overeengekomen met een meerderjarige werknemer. Daarnaast geldt het zogenoemde schriftelijkheidsvereiste. Op basis van de rechtspraak wordt aan dit vereiste voldaan als de arbeidsovereenkomst of een ander document waarin het beding is opgenomen door de werknemer is ondertekend. Maar een concurrentiebeding kan ook worden opgenomen in een ander document dan de arbeidsovereenkomst dat de werknemer heeft ondertekend. In dat geval moet dat document als bijlage bij de ondertekende arbeidsovereenkomst worden gevoegd en moet in de arbeidsovereenkomst daar naar worden verwezen. Een andere optie is dat de werknemer in het ondertekende document uitdrukkelijk moet verklaren dat hij instemt met het concurrentiebeding. 

Een concurrentiebeding is in principe alleen toegestaan in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. In een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd kan een concurrentiebeding alleen worden opgenomen als de werkgever een zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang heeft. Dit belang moet door werkgever in het beding worden benoemd en uitgebreid worden toegelicht. 

Op 4 maart 2024 is het Wetsvoorstel modernisering concurrentiebeding in internetconsultatie gegaan. Dit voorstel wijzigt het concurrentiebeding op een aantal punten. Wil je hier meer over weten? Lees dan onze blog over het Wetsvoorstel modernisering concurrentiebeding. [Wetsvoorstel modernisering concurrentiebeding | JPR Advocaten]

In een recente uitspraak was er sprake van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd waarin een voorwaardelijk concurrentiebeding is opgenomen. Wat houdt dat in? Voldoet dit aan de eisen die de wet stelt? 

Bo Simmelink

Meer weten over dit onderwerp? 

Meer informatie over het voorwaardelijk concurrentiebeding in arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd? We staan je graag te woord. Onze arbeidsrechtspecialisten geven je graag antwoord op jouw vragen.

Contact Bo

 

Feiten

Wat speelde er? Een werknemer is op 20 mei 2019 voor bepaalde tijd in dienst getreden bij zijn werkgever. In de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd staat in artikel 14 dat het daarin geciteerde concurrentiebeding van toepassing wordt indien en zodra een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd wordt aangegaan. Een jaar later, op 25 mei 2020, zijn partijen een addendum overeengekomen waaruit volgt dat de arbeidsovereenkomst per dat moment naar onbepaalde tijd is omgezet. In het addendum wordt werknemer uitdrukkelijk gewezen op de van toepassing zijnde bedingen, waaronder het concurrentiebeding. 

Per 1 april 2024 treedt de werknemer in dienst van een directe concurrent van de werkgever. Volgens de werkgever geldt er een concurrentiebeding waaraan de werknemer zich moet houden. Zij eist daarom de werknemer te veroordelen zijn werkzaamheden bij de directe concurrent te staken en gestaakt te houden tot het einde van de duur van het concurrentiebeding. De werknemer geeft aan dat hij zich niet hoeft te houden aan het concurrentiebeding omdat deze niet voldoet aan de vereisten die de wet stelt. 

Oordeel kantonrechter

Wat oordeelt de kantonrechter? Hij oordeelt allereerst dat er geen sprake is van een concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. Met het ondertekenen van de eerste arbeidsovereenkomst (voor bepaalde tijd) werd werknemer namelijk nog niet gebonden aan het concurrentiebeding. Het is een beding onder voorwaarde. Het concurrentiebeding zou pas van kracht worden ‘indien en zodra’ er met de werknemer een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd zou worden aangegaan. 

De werknemer voert vervolgens nog aan dat hij bij het aangaan van de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd niet bewust was dat hierin een (voorwaardelijk) concurrentiebeding was opgenomen. Omdat het beding op dat moment geen consequenties voor hem had, wist hij niet wat de gevolgen voor hem zouden kunnen zijn.

De kantonrechter gaat hier niet in mee. De werknemer heeft namelijk op 25 mei 2020 het addendum, waarin de werkgever heeft verwezen naar het concurrentiebeding, ondertekend. Hiermee heeft de werknemer uitdrukkelijk verklaard dat hij instemt met het concurrentiebeding. Er wordt daarmee voldaan het schriftelijkheidsvereiste. 

Door de ondertekening mag volgens de kantonrechter ook worden aangenomen dat de werknemer bewust was van het concurrentiebeding dat hij aanging en de gevolgen daarvan. Daarbij merkt de kantonrechter nog op dat voor zover het beding hem niet duidelijk was, hij zich hierin had kunnen verdiepen voordat hij het ondertekende. 

De kantonrechter oordeelt dan ook dat er sprake is van een rechtsgeldig tot stand gekomen concurrentiebeding. De werknemer moet met onmiddellijke ingang tot het einde van de duur van het concurrentiebeding zijn werkzaamheden bij de concurrent staken.

Conclusie

Het is dus mogelijk om in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd een voorwaardelijk concurrentiebeding op te nemen. Als de arbeidsovereenkomst dan wordt omgezet naar een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, is werknemer gebonden aan het concurrentiebeding. Mits aan alle vereisten wordt voldaan.

Het is raadzaam om je hierbij goed te laten adviseren. JPR Advocaten helpt je hier graag bij. Neem gerust contact op met een van onze arbeidsrechtspecialisten

Gerelateerde berichten

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Ontvang als eerste alle relevante juridische ontwikkelingen.