Arbeidsrecht
28 maart 2022

Schorsing wegens grensoverschrijdend gedrag bij Volt

Pascal Hulsegge

Een maatschappelijk ‘goed bedoelde’ beslissing, maar juridisch een verkeerde uitvoering?

Wanneer is er sprake van grensoverschrijdend gedrag? Kan het geven van een compliment ook al grensoverschrijdend zijn? Hoe pak je dit aan: toekijken of toch ingrijpen? De rechter boog zich over de manier waarop politieke partij Volt ingreep.

Maatschappelijke discussie

De uitzending van het programma BOOS heeft een maatschappelijke discussie teweeggebracht. Na de verhalen over de misstanden bij de The Voice of Holland kwam er veel los.

De partijleiding van Volt greep in na meldingen omtrent grensoverschrijdend gedrag over een partijlid. Zij wilden deze signalen niet negeren. Volt is van mening dat zij de juiste weg hebben bewandeld. Maar zijn zij niet te hard van stapel gelopen? De rechter heeft onlangs uitspraak gedaan over deze kwestie.

De rechtszaak

Op 13 februari 2022 publiceerde Volt een persbericht waarin schorsing van het lid werd aangekondigd.

Volt heeft een extern integriteitsbureau ingeschakeld om onderzoek te doen naar deze meldingen. Aan de hand van de onderzoeksresultaten heeft Volt het Tweede Kamerlidmaatschap van het lid beëindigd. Daarbij vermeldde het bureau duidelijk dat er geen wederhoor is toegepast. Ook het verbinden van inhoudelijke conclusies aan deze meldingen was in die fase van het onderzoek nog niet aan de orde. Wederom is in een persbericht aangekondigd dat betrokkene haar fractielidmaatschap is beëindigd.

De rechter is van mening dat Volt te snel heeft willen handelen. Daarmee heeft de partij de onjuiste weg bewandeld. Zij hadden haar niet mogen schorsen. Ook het beëindigen van haar lidmaatschap van de Tweede Kamerfractie was voorbarig. Daar waren immers geen juridische grondslagen voor. De noodzaak om dit alles meteen in de publiciteit te brengen was er volgens de rechter ook niet.

Gevolgen voor de praktijk

Het voornaamste wat uit deze uitspraak gehaald kan worden? Dat te snel gehoor willen geven aan meldingen die wijzen op grensoverschrijdend gedrag niet (altijd) de beste oplossing is. Maar hoe ga je als werkgever dan om met grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer? Het is raadzaam om een duidelijk en adequaat beleid ten aanzien van grensoverschrijdend gedrag te hanteren. Waarbij ook wordt vermeld welke sancties volgen indien in strijd met dit beleid wordt gehandeld. De uitvoering van dit beleid moet gebeuren met de nodige zorgvuldigheid en gelatenheid. Een te snel genomen beslissing kan tot (mogelijk meer) nadelige gevolgen leiden voor beide partijen.

De wetgeving omtrent grensoverschrijdend gedrag is momenteel nog vrij summier. Een werkgever is (nog) niet verplicht om hier een gedegen beleid in te voeren. De heersende lijn in de rechtspraak is dat de gevoelens van het slachtoffer geobjectiveerd moeten worden. De intenties van de pleger moeten wel worden meegewogen. De mate waarin het verbod op grensoverschrijdend gedrag gecontroleerd kan worden is hierdoor momenteel ontoereikend. Een (mogelijke) bekrachtiging van internationale wetgeving op dit gebied kan hier verandering in brengen. In dat geval kunnen wettelijke regels gaan gelden waaraan een beleid inzake grensoverschrijdend gedrag zal moeten gaan voldoen. Zodra er meer duidelijkheid is over de invoering van wettelijke regels, informeren wij u uiteraard.

Wilt u niet wachten en nu al beleid invoeren voor situaties omtrent grensoverschrijdend gedrag? Of wilt u voorkomen dat uw beleid niet in overeenstemming is met (mogelijk) toekomstige wetgeving? Heeft u vragen over grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer? Of wilt u uw huidige beleid door ons laten analyseren? Neem dan contact op met de advocaten van het team arbeidsrecht.

Gerelateerde berichten

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Ontvang als eerste alle relevante juridische ontwikkelingen.