Contract en proces
7 maart 2023

Overgangsperiode Wet Franchise verstreken

Jill Althoff
Franchiseketen van vestigingen

De Wet Franchise is per 1 januari 2021 direct van toepassing geworden op lopende overeenkomsten. Uitzondering hierop zijn de artikelen 7:920 BW en 7:921 BW. Deze artikelen hebben betrekking op de goodwillregeling, het postcontractueel non-concurrentiebeding en het instemmingsrecht van franchisenemers. Voor deze artikelen geldt een overgangsperiode van twee jaar, die inmiddels per 1 januari 2023 is verstreken. Dat betekent dat alle franchiseovereenkomsten (van voor of na 1 januari 2023) moeten voldoen aan de Wet Franchise.

Goodwill

Laten we beginnen met de goodwillregeling (7:920 lid 1 BW). Je moet in de franchiseovereenkomst vastleggen hoe je in de franchiseonderneming (al dan niet) aanwezige goodwill vaststelt. Dit geldt in geval van overname en/of voortzetting van de franchiseonderneming door de franchisegever. 

Non-concurrentiebeding

Het postcontractueel non-concurrentiebeding (7:920 lid 2 BW) is ter bescherming van een (ex-)franchisenemer aan banden gelegd. Voldoet het in de franchiseovereenkomst opgenomen non-concurrentiebeding niet aan de vereisten die de Wet Franchise stelt? Dan is het niet (meer) geldig.

Instemmingsrecht 

Ook het instemmingsrecht voor franchisenemers (7:921 BW) is geheel nieuw. Hiervoor geldt dat je in de franchiseovereenkomst moet bepalen in welke gevallen jij als franchisegever instemming moet verkrijgen van de franchisenemers. In beginsel geldt dat wanneer een franchisegever een wijziging (in de franchiseformule) wil doorvoeren en franchisenemers hierdoor financieel nadeel (dreigen te) ondervinden. 

Drempelwaarden

De wetgever wil ook aan franchisegever enige ruimte en (ondernemers)vrijheid bieden zijn franchiseformule door te ontwikkelen. Daarom kunnen in de franchiseovereenkomst drempelwaarden worden opgenomen. Pas als de beoogde wijziging boven de drempelwaarde komt, is instemming van de franchisenemers vereist. Zijn er geen drempelwaarden overeengekomen in de franchiseovereenkomst? Dan geldt dat de drempelwaarde nihil is. De franchisegever zal dan voor iedere voorgenomen wijziging, hoe gering de financiële impact van die wijziging voor de franchisenemers ook is, voorafgaand instemming moet vragen.  

Check

Voldoet het non-concurrentiebeding niet aan de eisen, of zijn er geen drempelwaarden opgenomen? Dan bestaat er grote kans dat dit in de praktijk leidt tot onwenselijk situaties. Met name voor franchisegevers. Dus, check jouw franchiseovereenkomst! 

Gerelateerde berichten

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Ontvang als eerste alle relevante juridische ontwikkelingen.