Menu
JPR Advocaten

Verplichtingen webshops, deel 10: misleidende en vergelijkende reclame

Geschreven op 23 mei 2019  •  Auteur: Jolien Kraaijvanger
Verplichtingen webshops, deel 10: misleidende en vergelijkende reclame

Vorige week blogde ik over oneerlijke handelspraktijken ten aanzien van consumenten. Deze week, in deel 10 van de blogsreeks ‘verplichtingen webshops’, komt het onderwerp ‘misleidende en vergelijkende reclame’ aan bod.

Misleidende mededelingen (t.a.v. ondernemingen)

Een webshop kan onrechtmatig jegens ondernemingen handelen als zij bepaalde misleidende mededelingen/reclame openbaar maakt, bijvoorbeeld op de website of in advertenties.

Misleidende mededelingen kunnen bijvoorbeeld gaan over:

 • eigenschappen of gebruiksmogelijkheden van het product;
 • de omvang van de voorraad;
 • de omvang of tijdsduur van de garantie;
 • toegekende onderscheidingen;
 • statistische gegevens.


Van misleidende mededelingen is sprake als een onderneming kan worden beïnvloed in het maken van een keuze om een product aan te schaffen of een dienst af te nemen doordat:

 • essentiële informatie is weggelaten, waaronder de kenmerken van het product, de identiteit van de handelaar, de prijs, de verzendkosten en de wijze van levering en betaling;
 • essentiële informatie is verborgen of op onduidelijke, onbegrijpelijke, dubbelzinnige wijze of laat is verstrekt;
 • een commercieel oogmerk niet is getoond en dit ook niet duidelijk uit de context blijkt.


Vergelijkende reclame

Van vergelijkende reclame is sprake als daarin een (product/dienst van een) concurrent wordt genoemd. Dit kan in een tv-commercial, maar ook op de eigen website of in advertenties.

Vergelijkende reclames zijn in beginsel toegestaan. Dan moet echter wel aan allerlei voorwaarden zijn voldaan, bijvoorbeeld:

 • de reclame is niet misleidend en betreft ook geen misleidende handelspraktijk;
 • goederen of diensten worden vergeleken die in dezelfde behoeften voorzien of voor hetzelfde doel zijn bestemd;
 • de (kenmerken van) goederen of diensten worden op objectieve wijze vergeleken;
 • de goede naam van de concurrent wordt er niet mee geschaad;
 • de handelwijze levert geen oneerlijk voordeel op ten gevolge van de bekendheid van een merk.

Gevolgen

Als sprake is van een misleidende of vergelijkende reclame is de webshop aansprakelijk voor eventuele schade. Daarnaast kunnen ondernemingen en concurrenten de rechter om rectificatie vragen en/of vragen de reclame te verbieden, al dan niet onder dreiging van een dwangsom.

Volgende week blog ik over de contracten die webshopondernemingen moeten sluiten. Wilt u in de tussentijd weten of uw reclame-uitingen of mededelingen geoorloofd zijn? Neem dan contact op met een van onze advocaten ICT-recht.


Jolien Kraaijvanger
Jolien Kraaijvanger

“De advocatuur heeft mij altijd getrokken. Ik vind het leuk om nauw betrokken te zijn bij het reilen en zeilen van verschillende ondernemingen en zowel juridisch als praktisch en met klanten mee te denken. Het geeft mij energie om vervolgens middels de juiste strategie het beste resultaat voor hen te bereiken. Meestal is dit op adviserend of procederend niveau, maar ik onderhandel ook veel om een gang naar de rechter te voorkomen.

Het onderhandelen doe ik vaak in het kader van het beëindigen van een arbeidsovereenkomst, het harmoniseren van arbeidsvoorwaarden of bijvoorbeeld het tot stand komen van ICT-contracten (zoals SLA’s). Door de afwisselende werkzaamheden, de verschillende klanten en de snel veranderende wet- en regelgeving, is iedere dag anders en blijft het werk uitdagend.“

Over Jolien

Jolien is sinds 2015 advocaat en heeft zich gespecialiseerd in het arbeidsrecht, ICT-recht en privacyrecht. Hierbij ligt de nadruk op individueel- en collectief ontslag (waaronder reorganisaties), platformarbeid en e-commerce. Jolien werkt efficiënt en oplossingsgericht.

Contact opnemen met JPR

Op de hoogte blijven?
Meld u aan voor de nieuwsbrief: