Verzekeringsrecht
26 september 2016

Grenzen aan zorgplicht tussenpersoon

Manon Pluymen
Grenzen aan zorgplicht tussenpersoon | JPR Advocaten

De assurantietussenpersoon kan geen rekening houden met omstandigheden die hem niet bekend zijn. Dat klinkt logisch. Toch vormt de vraag wat de tussenpersoon weet, of behoort te weten over zijn klant, regelmatig onderwerp van een juridische strijd. Wat moet de tussenpersoon vragen en wat dient de klant hem spontaan te vertellen? Die vraag staat centraal in een interessant vonnis van de rechtbank Oost-Brabant van 14 september 2016.

Kader

Een assurantietussenpersoon dient tegenover zijn opdrachtgever de zorg te betrachten die kan worden verwacht van een redelijk bekwaam en redelijk handelend beroepsgenoot. De reikwijdte van de zorgplicht van de tussenpersoon wordt bepaald door de concrete omstandigheden van het geval en de inhoud van de opdracht. 

Casus

Een groothandel in bloemen en planten ontvangt in 2015 een levering rotte lelies van een leverancier uit China. De schade aan de lelies is veroorzaakt tijdens het transport. Er is geen transportverzekering afgesloten. De groothandel stelt zijn assurantietussenpersoon aansprakelijk voor de schade. Door geen transportverzekering af te sluiten, had de tussenpersoon volgens de klant niet voldaan aan diens opdracht te zorgen voor ‘alle verzekeringen die nodig zijn voor veilig ondernemen’. Volgens de klant wist de tussenpersoon dat hij zaken deed met China, althans behoorde hij dat te weten. 

Oordeel rechtbank

De rechtbank oordeelt dat er niet van kan worden uitgegaan dat de klant de tussenpersoon heeft gemeld dat hij zijn lelies uit China haalde. Dan rest de vraag of de tussenpersoon kan worden verweten dat hij dit niet wist. Die vraag beantwoordt de rechter ontkennend. De tussenpersoon had de klant periodiek bezocht en daarbij steeds gevraagd naar wijzigingen in de onderneming die relevant konden zijn voor het verzekeringspakket. Daarop had de klant niets gezegd over het doen van zaken met China. Hij had de tussenpersoon ook niet gemeld dat zijn omzet fors was gestegen. Naar het oordeel van de rechtbank ontslaat de zorgplicht van de tussenpersoon de klant niet van het, in antwoord op algemene vragen, spontaan mededelen van relevante ontwikkelingen. Nu de klant de zelfstandige mededelingsplicht heeft geschonden, kan er van een schending van de zorgplicht geen sprake zijn, aldus de rechtbank.

Vindplaats vonnis

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBOBR:2016:5042

Gerelateerde berichten

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Ontvang als eerste alle relevante juridische ontwikkelingen.