Beslag leggen op een schip: waar en wanneer?

JPR Advocaten
Beslag leggen op een schip: wanneer? | JPR Advocaten

Beslag leggen op een schip: waar en wanneer?

Dit artikel geeft kort de mogelijkheden weer van het beslag leggen op een schip. Hiervoor geldt dat de Rechtbank Rotterdam niet exclusief bevoegd is.

Ja, de rechtbank Rotterdam is in Nederland exclusief bevoegd voor het behandelen van scheepvaartzaken. De maritieme kamer van de rechtbank Rotterdam is van oudsher gespecialiseerd in scheepvaartzaken. Deze exclusieve bevoegdheid geldt echter onder meer niet voor het leggen van beslag op een schip.

De bevoegdheden op een rij

De rechtbank Rotterdam is op grond van artikel 625 Rv bij uitsluiting bevoegd tot kennisneming van vorderingen en verzoeken betreffende:

  • het vervoer van goederen over zee of over de binnenwateren;
  • de exploitatie van een zee- of binnenschip, niet betreffende vorderingen en verzoeken over het vervoer van goederen of het vervoer van reizigers en al dan niet hun bagage; 
  • het slepen of duwen van schepen;
  • hulp verleend aan een in bevaarbaar water of in welk ander water dan ook in gevaar verkerend schip of andere zaak;
  • aanvaring of schade veroorzaakt door een schip zonder dat een aanvaring plaats had;
  • schade veroorzaakt aan boord van een schip of door zaken afkomstig van een schip;
  • scheepshuurkoop;
  • varij-grosse.

Dat de rechtbank Rotterdam ook bij uitsluiting bevoegd is tot kennisneming van ‘verzoeken’ zou tot de begrijpelijke, maar onjuiste aanname kunnen leiden dat de rechtbank ook exclusief bevoegd is waar het gaat om het verzoek om verlof tot het leggen van conservatoir beslag op een schip.

Meerdere rechters bevoegd bij beslag leggen op een schip

De wet bepaalt dat tot het geven van verlof tot het leggen van conservatoir beslag op een schip naast de voorzieningenrechter van de rechtbank in het rechtsgebied waar het schip zich bevindt mede bevoegd zijn:

  • de voorzieningenrechter van de rechtbank in het rechtsgebied waarbinnen het schip wordt verwacht;
  • de voorzieningenrechter van de rechtbank Rotterdam.

Kortom, wilt u beslag leggen op schip dan kunt u via uw advocaat terecht bij de volgende rechtbanken:

- in het rechtsgebied waar het schip zich bevindt;
- in het rechtsgebied waar het schip wordt verwacht;
- de rechtbank Rotterdam.

Voor de hoofdzaak die volgt op het beslag moet u exclusief naar de rechtbank Rotterdam.

Onze sectie handel & logistiek werkt vanuit Deventer, Doetinchem, Utrecht en Rotterdam.

Wij assisteren u graag bij het leggen van het beslag op een zee- binnenvaartschip binnen één van de hiervoor genoemde rechtsgebieden en het voeren van de procedure in hoofdzaak bij de maritieme (ook binnenvaart) kamer van de Rechtbank Rotterdam.

Meer weten over beslaglegging in het bijzonder scheepsbeslag?

Indien u vragen heeft neemt u dan contact op met Flip van Huizen via f.vanhuizen@jpr.nl of via het telefoonnummer 0570 - 61 40 80

Gerelateerde berichten

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Ontvang als eerste alle relevante juridische ontwikkelingen.