Arbeidsrecht
2 juni 2014

Akkoord hervorming pensioenopbouw

Sjoerd van der Vegt
Akkoord hervorming pensioenopbouw | JPR Advocaten

De Eerste Kamer stemde op 27 mei jl. in met de hervorming van de pensioenopbouw. Aanleiding vormt de gestegen levensverwachting en de verhoogde pensioenleeftijd. Men werkt langer en heeft dus langer de tijd om pensioen op te bouwen. De jaarlijkse pensioenkosten dalen aldus.

Voor middelloonregelingen/beschikbare premieregeling geldt vanaf 2015 bij een pensioenleeftijd van 67 jaar een opbouwpercentage van 1,875% . Voor eindloonregelingen is het opbouwpercentage vastgesteld op 1,657%. Ter vergelijking: in 2014 waren deze percentages 2,15% resp. 1,9%.

Onderdeel van de hervorming vormt het maximaal pensioengevend salaris. Dit is vastgesteld op € 100.000,-- bruto. Boven dit bedrag kan geen pensioen worden opgebouwd via de werkgever. Wel kan de werknemer boven dit bedrag “fiscaal vriendelijk” sparen met zijn netto inkomen.

Ook de AOW-franchises veranderen met de hervorming. Voor de middelloonregelingen/beschikbare premieregeling daalt deze van € 13.449 naar € 12.552,--

Voor de eindloon regeling stijgt deze van € 13.449 naar € 14.204,--. NB. De franchise bepaalt de pensioengrondslag en dus de kosten en het pensioen. Een lage franchise leidt tot een hoge pensioengrondslag v.v.

De afspraken tussen werkgever en werknemer zijn vastgelegd in de pensioenovereenkomst. Van geval tot geval zal moeten worden bekeken of voornoemde hervormingen passen binnen de door partijen gemaakte afspraken. Veelal zal dit niet het geval zijn en zullen partijen de afspraken moeten aanpassen. Soms kan dit eenzijdig, vaak niet. Dit is onder meer afhankelijk van de formulering van een eventueel overeengekomen eenzijdig wijzigingsbeding. Onder bepaalde omstandigheden kan ruimte bestaan om werknemers te laten meedelen in de opbrengst van de dalende pensioenkosten.

Bij een wijzigingstraject komt echter nog meer kijken. Houd rekening met de rol van de Ondernemingsraad en stem af met de pensioenuitvoerder.

Gerelateerde berichten

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Ontvang als eerste alle relevante juridische ontwikkelingen.