Home
Zekerheden
Persoonlijke zekerheden

Persoonlijke zekerheden

Normaal gesproken moet iedereen zijn eigen schulden betalen. Jij kunt echter met iemand afspreken dat hij de schuld van een ander betaalt als die ander dat niet doet. Dat heet persoonlijke zekerheid. Voor de duidelijkheid: een persoon kan in dit verband ook een rechtspersoon zijn, zoals een B.V. Om ervoor te zorgen dat die ander de schuld wel betaalt, kun je een persoonlijke zekerheid weer versterken met een pand- of hypotheekrecht

Direct contact opnemen
0T2A8973def (Aangepast)

Borgtocht

Iemand kan zich borg stellen voor een ander. Die ander behoeft dat niet te weten (al is dat vaak wel zo). Bij borgtocht weet de schuldeiser dat de schuld de borg niet aangaat. Met andere woorden: het is een schuld van iemand anders. De wet kent voor particulieren een aantal extra regels ter bescherming van de borg. Verder heeft een borg die getrouwd is meestal toestemming van zijn of haar wederhelft nodig. Die toestemming is in de regel niet vereist als het om een borgtocht ten behoeve van een eigen bedrijf gaat. Dat bedrijf kan ook een B.V. zijn waarvan de borg bestuurder en (mede) aandeelhouder is. Als de borg betaalt, krijgt hij voor dat bedrag de rechten van de schuldeiser op de schuldenaar, tenzij anders overeengekomen. Dat heet subrogatie.

Hoofdelijke aansprakelijkheid

Meerdere personen kunnen aansprakelijk zijn voor dezelfde schuld. In de regel is ieder dan voor zijn eigen deel aansprakelijk. In een aantal gevallen bestaat echter hoofdelijke aansprakelijkheid. Dat betekent dat de schuldeiser ieder van hen voor het gehele bedrag kan aanspreken. De schuldeiser weet hier niet welk deel van de schuld van welke schuldenaar is. De hoofdelijk aansprakelijke personen moeten de door hen teveel betaalde bedragen onderling  zien terug te krijgen. Als een van hen niet kan betalen komt dat dus voor rekening van de anderen. De schuldeiser staat daar buiten. Hoofdelijke aansprakelijkheid kan in de wet staan of berusten op een overeenkomst. De vennoten in de vennootschap onder firma zijn bijvoorbeeld op grond van de wet hoofdelijk aansprakelijk voor alle schulden van de vennootschap.

Concerngarantie

Bij een concerngarantie stelt een vennootschap die behoort tot een groep vennootschappen zich aansprakelijk voor een andere groepsvennootschap. Denk aan de holding die zich aansprakelijk stelt voor een schuld van haar dochter/werkmaatschappij. Meestal is sprake van hoofdelijke aansprakelijkheid, maar het kan ook een borgtocht zijn.

Achterstelling

Strikt genomen is dit geen zekerheid, maar het omgekeerde: de schuldeiser is bereid een of meer andere schuldeisers voor te laten gaan. Dit komt bijvoorbeeld voor bij een geldlening aan een bedrijf die wordt achtergesteld bij de financiering door een bank.

Waar kunnen wij jou mee helpen?

Wij kennen alle haken en ogen aan een persoonlijke zekerheid. Wij kunnen jou helpen bij het opstellen van de juiste documenten en jou vertellen wat jouw rechtspositie is. Zeker bij borgtocht luistert dat nauw. Kom jij er onderling niet uit dan kunnen wij een procedure voeren hetzij om geld te krijgen hetzij om te voorkomen dat jij onterecht moet betalen.

Paul Schepel
Wij staan voor je klaar

Meer weten over persoonlijke zekerheden?

Bij JPR tref je hoogwaardige professionals die net zo zijn als jij. Toegankelijk en altijd bereid om te helpen. 

Neem contact op

Direct contact opnemen

Heb je een vraag of wil je dat één van onze collega’s contact met je opneemt? Via het onderstaand formulier kun je ons een bericht sturen.