Home
Woningcorporaties
Vastgoedbeheer en - bescherming

Vastgoedbeheer en - bescherming

Bij woningcorporaties gaat het om ‘mensen en stenen’. De huurder met een kleine portemonnee moet worden gehuisvest. Om dit te kunnen doen, moet het vastgoedbezit op orde zijn en aan alle regels voldoen. Er móet worden gebouwd, gesloopt en gerenoveerd. Anders kan een woningcorporatie niet aan haar maatschappelijke taakstelling voldoen. 

Direct contact opnemen
Sharbel-Deventer

Gespikkeld bezit

'Gespikkeld bezit’ houdt in dat zich in één complex of rij/blok zowel koop- als huurwoningen bevinden. Gespikkeld bezit levert vaak een flinke uitdaging op als het gaat om een grootschalige verduurzaming of renovatie. Een huurder is veelal gehouden om mee te werken aan een renovatie of verduurzaming van de huurwoning. Echter, een woningcorporatie kan een koper in diezelfde rij woningen niet verplichten om mee te werken. 

Daarbij komt ook, dat het een corporatie niet is toegestaan om de renovatie of verduurzaming voor de koper/huiseigenaar volledig te bekostigen. Dit, terwijl een grootschalige renovatie van bijvoorbeeld een blok woningen vaak veel efficiënter is dan de renovatie op woningniveau. 

Toch zijn er voor corporaties mogelijkheden om een koper te stimuleren om deel te nemen aan de grootschalige renovatie. Voor meer informatie over het renoveren of verduurzamen van gespikkeld bezit kan contact worden opgenomen met een van onze vastgoedadvocaten. 

ZAV (Zelf Aangebrachte Voorziening)

Het is voor corporaties belangrijk om een goed en duidelijk ZAV-beleid te hebben. Dit voorkomt dat er aan en/of rondom de huurwoning een wildgroei van ‘bouwsels’ ontstaat. Meer informatie over ZAV vind je op de volgende pagina.

Samenwerking & inkoop 

Woningcorporaties besteden veel geld aan verduurzaming, nieuwbouw en sloop. Maar ook bijvoorbeeld de ICT-systemen moeten aanwezig en up-to-date zijn. Om dit te kunnen realiseren, wordt er door corporaties op grote schaal ingekocht en samengewerkt. Goede inkoopvoorwaarden en (model)overeenkomsten zijn daarbij onmisbaar. 

Bij inkoop en samenwerking met andere partijen spelen onder andere transparantie en objectiviteit een belangrijke rol. Zeker gelet op de maatschappelijke functie van corporaties.

In Nederland zijn woningcorporaties (nog) niet aanbestedingsplichtig. De Europese Commissie lijkt echter van mening te zijn dat woningcorporaties aanbestedende diensten zijn en wél moeten voldoen aan de Europese aanbestedingsregels. Om die reden is de Europese Commissie een zogenaamde inbreukprocedure tegen Nederland gestart. 

Ondanks het feit dat er nog geen duidelijkheid is over de uitkomst van deze inbreukprocedure, is het verstandig om een aanbestedingsbeleid te hebben. Ook om tegemoet te komen aan de verplichtingen uit de Governance Code die voor woningcorporaties geldt.

Zorg ervoor dat het proces en beleid op het gebied van inkoop en samenwerking goed is geregeld. Dat voorkomt discussies achteraf!

Nienke Beun
Wij staan voor je klaar

Meer weten over vastgoedbeheer en bescherming?

Bij JPR tref je hoogwaardige professionals die net zo zijn als jij. Toegankelijk en altijd bereid om te helpen. 

Neem contact op

Direct contact opnemen

Heb je een vraag of wil je dat één van onze collega’s contact met je opneemt? Via het onderstaand formulier kun je ons een bericht sturen.