Menu
JPR Advocaten

MKB rechtshulp

MKB Rechtshulp is de primaire focus van JPR. MKB staat voor Midden- en Kleinbedrijf. Het MKB vormt in Nederland een belangrijke bedrijfssector. Daaronder vallen micro-, kleine en middelgrote ondernemingen. Op Europees niveau is afgesproken aan welke criteria een onderneming moet vol-doen om te behoren tot een van deze drie categorieën.

Criteria

Een middelgrote onderneming is een onderneming met minder dan 250 werknemers en een jaaromzet kleiner dan of gelijk aan 50 miljoen euro of een jaarlijks balanstotaal kleiner dan of gelijk aan 43 miljoen euro.

Een kleine onderneming is een onderneming met minder dan 50 werknemers en een jaaromzet kleiner dan of gelijk aan 10 miljoen euro of een jaarlijks balanstotaal kleiner dan of gelijk aan 10 miljoen euro.

Een micro-onderneming is een onderneming met minder dan 10 werknemers en een jaaromzet kleiner dan of gelijk aan 2 miljoen euro of een jaarlijks balanstotaal kleiner dan of gelijk aan 2 miljoen euro.

Om in een bepaalde categorie te vallen, moet de onderneming dus zowel aan de werknemersdrempel als aan één van beide financiële drempels voldoen. Het moet voorts gaan om een zelfstandige onderneming. Ondernemingen die onderdeel uitmaken van een grotere groep, en waarvan de meerderheid van de zeggenschap binnen de onderneming bij een grotere groep ligt, worden niet tot de bedrijfssec-tor MKB gerekend.

Trusted advisor en sparring partner

Als MKB-er bent u met veel dingen tegelijk bezig. De advocaten van JPR zijn uw sparring partners bij de vele beslissingen die u heeft te nemen. Als huisjurist is JPR Advocaten in staat om u te helpen met alle facetten waarmee u als MKB-er te maken krijgt, zoals vragen op het gebied van arbeidsrecht, ondernemingsrecht, herstructurering en vastgoed.

Door als trusted advisor nauw bij uw bedrijf betrokken te zijn, zijn wij in staat om te voorkomen wat anders zou moeten genezen.

Contractbeheer

In het kader van MKB Rechtshulp heeft JPR ook contractbeheer ontwikkeld, waarbij JPR voor u alle belangrijke contracten in de gaten houdt, en zo nodig bijstuurt door het helpen bij het maken van andere aanvullende afspraken of door gebruik te maken van de mogelijkheden die de afgesloten contracten bieden.

Advies en procederen

Onze MKB Rechtshulp bestaat uiteraard niet enkel uit het geven van advies, zo nodig procederen wij ook voor u. Door dicht bij de klant te staan en de business te kennen, zijn wij in staat om ook in dat geval het meest optimale resultaat voor u te bereiken.

Meer weten over onze dienstverlening?
Neem contact op
Op de hoogte blijven?
Meld u aan voor de nieuwsbrief: