Bindend advies

Partijen kunnen in een overeenkomst afspreken dat zij over een bepaalde kwestie een derde bindend laten adviseren als zij het over die kwestie onderling niet eens kunnen worden. Zij zijn in dat geval verplicht die derde opdracht te geven advies over die kwestie uit te brengen en zich vervolgens aan dat advies te houden.

Direct contact opnemen
Lucas-Doetinchem

Ins & Outs

 • Partijen moeten bindend advies overeen komen in een zogenaamde vaststellingsovereenkomst;
 • Bindend advies kan betrekking hebben op alle kwesties die partijen zelf kunnen regelen;
 • Partijen moeten de bindend adviseur(s) zelf kiezen en betalen en kunnen afspreken hoe de kosten worden verdeeld;
 • Partijen zijn vrij de procedure zelf te bepalen of aan de bindend adviseur over te laten; de wet kent daarvoor, anders dan bij arbitrage, geen regels;
 • Geen hoger beroep mogelijk;
 • Het bindend advies levert geen vonnis op zoals bij arbitrage. Volgt een van partijen het advies niet op, dan moet nakoming in een gewone procedure bij de rechter worden gevraagd. Als er geen gekke dingen zijn gebeurd zal de rechter het werk van de bindend adviseur niet overdoen.
 • Het bindend advies is niet openbaar.

Wat kunnen wij voor jou doen?

 • Je adviseren of het zinvol is bindend advies overeen te komen;
 • De opdracht aan de bindend adviseur opstellen of beoordelen;
 • Helpen bij het maken van afspraken over bindend advies;
 • Helpen in de procedure om een bindend advies te krijgen;
 • Helpen bij geschillen met de bindend adviseur of over zijn advies;
 • Helpen bij het afdwingen van naleving van het bindend advies.
Paul Schepel
Wij staan voor je klaar

Meer weten over bindend advies in jouw situatie?

Bij JPR tref je hoogwaardige professionals die net zo zijn als jij. Toegankelijk en altijd bereid om te helpen. 

Neem contact op

Direct contact opnemen

Heb je een vraag of wil je dat één van onze collega’s contact met je opneemt? Via het onderstaand formulier kun je ons een bericht sturen.