Menu
JPR Advocaten

In hoger beroep gaan

Als u het niet eens bent met een uitspraak van de (kantonrechter van de) rechtbank kunt u meestal in hoger beroep gaan bij het gerechtshof, zowel in strafzaken als in civiele zaken. Hier gaat het alleen over civiele zaken. Er zijn echter uitzonderingen. Zo is in hoger beroep gaan niet mogelijk als de vor-dering waarover de rechter moest beslissen niet groter is dan € 1.750,--. Verder is een aantal beslis-singen uitgezonderd, zoals het toestaan van een voorlopig getuigenverhoor en het verlof om conser-vatoir beslag te mogen leggen. In hoger beroep is altijd een advocaat nodig. Beide partijen zijn griffierecht verschuldigd. Er zijn twee soorten procedures met ieder hun eigen regels.

Dagvaardingprocedure

Voor hoger beroep tegen een tussenvonnis is verlof van de rechter nodig, tenzij het een voorlopige voorziening betreft. Hoger beroep wordt ingesteld bij dagvaarding. Daarin kan, maar hoeft niet te staan waarom u het niet eens bent met het vonnis van de rechtbank. Die bezwaren worden omschreven in de zogenaamde Memorie van Grieven. De wederpartij mag een Memorie van Antwoord met zijn verweer indienen. De beslissing van het hof heet arrest.

Verzoekschriftprocedure

Alleen tegen een eindbeschikking staat hoger beroep open. Het hoger beroep wordt ingesteld door indiening van een verzoekschrift bij het gerechtshof. Hierin moeten alle bezwaren (grieven) tegen de beschikking van de rechtbank worden opgenomen. Het hof stuurt een afschrift van het beroepschrift aan alle belanghebbenden. De beslissing van het hof is een beschikking.

Termijn

De termijn voor hoger beroep is meestal drie maanden. Soms is deze korter, zoals tegen het uitspreken van een faillissement (acht dagen!) en in kort geding (vier weken).

Incidenteel hoger beroep

Als uw wederpartij in hoger beroep gaat kunt u van uw kant ook hoger beroep instellen, zelfs na afloop van de termijn en ook na berusting in de uitspraak. Dit zogenaamde incidenteel hoger beroep moet tegelijk met het antwoord/verweerschrift worden ingesteld.

Procedure

De procedure in hoger beroep bij het gerechtshof is vrijwel hetzelfde als bij de rechtbank. Er kan echter geen tegenvordering worden ingesteld of tegenverzoek worden gedaan en iedere partij mag maar een processtuk indienen (de zogenaamde twee-conclusieregel).

Meer weten over onze dienstverlening?
Neem contact op
Op de hoogte blijven?
Meld u aan voor de nieuwsbrief: