Menu
JPR Advocaten

Het verschil tussen een advocaat en een jurist

Er zijn verschillende dienstverleners die u kunnen helpen op het gebied van arbeidsrecht. Sommigen van hen zijn jurist, anderen advocaat, zoals de arbeidsrechtadvocaten van JPR. Alle advocaten zijn eveneens jurist, maar niet alle juristen mogen zich advocaat noemen.

Advocaat heeft geheimhoudingsplicht en verschoningsrecht

Een advocaat heeft, in tegenstelling tot een jurist, een wettelijke geheimhoudingsverplichting en een verschoningsrecht. Dit laatste betekent dat hij ten overstaan van de rechter zich op geheimhouding kan beroepen. Dit geldt niet voor andere juridische adviseurs op het gebied van arbeidsrecht.

Jurist is niet procesbevoegd, advocaat wel

Een ander groot verschil is dat een advocaat in bijna alle procedures bevoegd is op te treden. Deze ruime procesbevoegdheid betekent dat een advocaat veel proceservaring heeft. Dit komt niet alleen van pas bij procedures, maar vertaalt zich ook in adviezen en schikkingsonderhandelingen. Advocaten zijn immers als geen ander in staat een goede inschatting te maken van uw kansen in procedures.

Advocaat is gebonden aan gedragsregels

Daarnaast is een advocaat gebonden aan gedragsregels. Veel van deze gedragsregels zijn in het belang van de rechtzoekende opgesteld. Andere juridisch adviseurs zijn niet aan deze gedragsregels gebonden.

Verplichte bijscholing voor advocaten

Een advocaat is verplicht jaarlijks zich juridisch te laten bijscholen, wat niet geldt voor juristen. Indien de advocaat is aangesloten bij een specialisatievereniging gelden strengere eisen. Dit zorgt ervoor dat de specialist die u inschakelt op de hoogte is van ontwikkelingen op het gebied van wetgeving en rechtspraak.

Voordeel in de rechtbank

Bij onderhandelingen heeft u ook een voordeel indien aan beide zijden advocaten zijn betrokken. Op basis van de gedragsregels mogen zij bij een rechter niet uit de school klappen over een voorafgaand onderhandelingstraject. Een voorstel dat de wederpartij niet accepteert, kan dus niet tegen u worden gebruikt in een procedure. Dit komt de onderhandelingen en het resultaat vaak ten goede.

Gespecialiseerde advocaten

Het voordeel van een groot advocatenkantoor is dat iedereen specialist is. Gespecialiseerde advocaten zijn beter in staat u snel en adequaat te adviseren over het ontslagrecht of dit nu individueel of collectief is of het nu gaat over ziekte, werkweigering, vragen ten aanzien van ontsalg of een concurrentiebeding.

Wilt u eens om tafel met een gespecialiseerde arbeidsrechtadvocaat? Neem dan contact op met JPR. Wij helpen u graag verder.

Meer weten over onze dienstverlening?
Neem contact op
Op de hoogte blijven?
Meld u aan voor de nieuwsbrief: