Menu
JPR Advocaten

Geheimhoudingsverklaring

Een geheimhoudingsverklaring ofwel een geheimhoudingscontract kan in veel situaties worden gebruikt. Het doel dat met een dergelijke verklaring wordt beoogd, is natuurlijk het voorkomen dat bepaalde informatie op straat komt te liggen. In de meeste gevallen gaat het dan om het beschermen van bedrijfsgevoelige informatie, zoals klantgegevens of gegevens met betrekking tot specifieke producten of een bepaalde wijze van produceren. Het komt ook regelmatig voor dat werkgevers hun personeelsleden/werknemers een geheimhoudingsverklaring laten ondertekenen. Het is juist vaak die werknemer die specifieke kennis heeft van het bedrijf van zijn werkgever. Indien de arbeidsverhouding eindigt, dan heeft de werkgever er belang bij dat de werknemer verplicht is de specifieke informatie niet aan de grote klok te hangen. Veel arbeidsovereenkomsten bevatten een bepaling die eigenlijk een geheimhoudingsverklaring is.

Ook in overnametrajecten wordt de geheimhoudingsverklaring veel gebruikt. In de veelal Engelstalige overnamepraktijk wordt dan gesproken van een non disclosure agreement. Daarbij is de intentie om te voorkomen dat geheime informatie openbaar wordt gemaakt. De verkopende partij wil natuurlijk informatie geven waaruit blijkt dat zijn bedrijf veel geld waard is. Vaak zit de waarde nu juist in die bedrijfsgevoelige informatie. Daarom zal de verkoper voor de situatie dat geen overeenkomst met die bepaalde partij tot stand komt, er belang bij hebben om een geheimhoudingsverklaring te laten tekenen. De partij die zo’n verklaring tekent moet zich goed realiseren waarom dit gebeurt. Te denken valt bijvoorbeeld aan de situatie waarin in eerste instantie met meerdere gegadigden wordt gesproken. Al die gegadigden willen natuurlijk informatie van de verkoper om te weten of zij een bieding moeten doen en bovendien welk bedrag zij zouden kunnen bieden. Om goede biedingen te ontvangen, zal de verkoper veel gevoelige informatie moeten verstrekken. Daarmee zou, zonder een goede geheimhoudingsverklaring, al snel de ziel van het bedrijf op straat komen te liggen.

Een goede geheimhoudingsverklaring bevat natuurlijk ook een flinke boetebepaling. Dit is niet zozeer om eventueel geleden nadeel te compenseren of geleden schade te vergoeden, maar dient er in feite toe om partijen te ontmoedigen de geheimhouding te schenden. De boete moet dan ook zodanig hoog zijn, dat de gegadigde niet de behoefte heeft om het risico te lopen dat hij in een vervelende discussie terecht komt en een boete om zijn oren krijgt. De gegadigde heeft er ook belang bij dat met geheimhoudingsverklaringen wordt gewerkt. Stel nu dat hij de koper wordt en de overige gegadigden hebben ook een dergelijke geheimhoudingsverklaring ondertekend. In dat geval heeft hij er zeker ook belang bij om die andere gegadigden aan de geheimhouding te houden. Met een goed geformuleerde geheimhoudingsverklaring kan dan ook voor hem veel leed worden voorkomen.

Het zal voor zich spreken dat in een overnametraject alle gegadigden zich aan een zelfde verklaring moeten onderwerpen.

Een andere situatie waarin de geheimhoudingsverklaring voorkomt is bijvoorbeeld de situatie dat iemand tijdelijk bij een onderneming te werk gesteld wordt of een korte stage loopt. Ook in die situaties kan zich gemakkelijk de situatie voordoen dat kennis genomen wordt van bedrijfsgevoelige informatie. Ook in die gevallen kan met een goed geformuleerde geheimhoudingsverklaring een heleboel leed worden voorkomen.

Meer weten over onze dienstverlening?
Neem contact op
Op de hoogte blijven?
Meld u aan voor de nieuwsbrief: