Menu
JPR Advocaten

Reorganisatie

Een reorganisatie is het opnieuw organiseren van een onderneming. De huidige werkwijzen worden (deels) verlaten en ingeruild voor een andere manier van werken, vaak met werknemers die boventallig zijn of die op een andere plaats beter tot hun recht komen. De reden om te reorganiseren is veelal gelegen in gewijzigde bedrijfseconomische of organisatorische omstandigheden. Bijvoorbeeld door verslechtering van de financiële situatie, werkvermindering, automatisering van werk of veranderende wet- en regelgeving.

Interactieve video over bedrijfsoptimalisatie

Bij veel bedrijven en instellingen zijn de kosten van arbeid een wezenlijk deel van de kostprijs van het product of de dienst. Optimalisatie daarvan kan dan ook bijdragen aan een totale bedrijfsoptimalisatie. Die optimalisatie kan arbeidsvoorwaarden betreffen of arbeidsplaatsen. Collega’s Bo, Leonie en Wouter vertellen in onze interactieve video over de mogelijkheden.

Video bekijken

Hoe pakt u een reorganisatie goed aan?

  1. Bij een reorganisatie is de voorbereiding van groot belang. Het opstellen van een reorganisatieplan helpt om het risico op vertraging of afwijzing van ontslagaanvragen te verkleinen.
  2. Is er een ondernemingsraad of andere vorm van medezeggenschap in de organisatie? Dan dienen deze zorgvuldig in het reorganisatieproces te worden betrokken.
  3. Beperk onrust en onzekerheid door een sociaal plan op te stellen. Hierin zijn afspraken vastgelegd over hoe de gevolgen van de reorganisatie worden opgevangen.
  4. In de laatste fase van een reorganisatie worden arbeidsovereenkomsten feitelijk beëindigd, mits er een redelijke grond is voor ontslag.

Verdiepende onderwerpen

Bij een reorganisatieproces komt veel kijken en vraagt dan ook om een goede voorbereiding en aanpak. Voor een verdere verdieping verwijzen we graag naar de volgende onderwerpen:

Meer weten over onze dienstverlening?
Neem contact op
Alle advocaten binnen het rechtsgebied Reorganisatie
Bekijk onze interactieve video
Nu bekijken
Op de hoogte blijven?
Meld u aan voor de nieuwsbrief: