Menu
JPR Advocaten

Afspiegelingsbeginsel

Bij een ontslag vanwege bedrijfseconomische of organisatorische redenen zal het afspiegelingsbeginsel moeten worden toegepast. Dit zal veelal per bedrijfsvestiging geschieden. Het afspiegelingsbeginsel houdt in dat de werknemers binnen dezelfde vestiging in leeftijdscategorieën worden ingedeeld en dat binnen elke leeftijdsgroep de werknemer met het kortste dienstverband voor ontslag in aanmerking komt. Bovendien wordt ook rekening gehouden met uitwisselbare functies. Een functie is uitwisselbaar indien de functies vergelijkbaar zijn gelet op de functie-inhoud, vereiste kennis, vaardigheden en competenties. Is een functie uitwisselbaar, dan moet binnen die functiegroep het afspiegelingsbeginsel worden toegepast.

Nadat de werknemers in groepen van uitwisselbare functies zijn ingedeeld, zal per werknemer aangeven moeten worden tot welke groep hij of zij behoort:

  • externe werknemers (gedetacheerden, uitzendkrachten, zzp'ers en ingeleende werknemers van andere bedrijfsvestigingen);
  • werknemers die de AOW-leeftijd hebben bereikt;
  • werknemers met een nul-urencontract;
  • werknemers met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van wie het contract binnen 26 weken eindigt (na de dag van de beslissing van het UWV op de ontslagaanvraag);
  • werknemers met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd en werknemers met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd die langer loopt dan de hierboven bedoelde 26 weken.

Leeftijdsgroepen

In principe bestaat tussen de groepen werknemers binnen een uitwisselbare functie een rangorde. De werknemers uit de eerste groep komen als eerst voor ontslag in aanmerking. Indien alle te ontslagen werknemers uit de eerste groep bekend zijn en er daarna nog meer ontslagen dienen te vallen, dan moeten de resterende werknemers (uit de groepen twee t/m vijf) binnen dezelfde uitwisselbare functie in leeftijdsgroepen worden ingedeeld:

  • 15 tot 25 jaar;
  • 25 tot 35 jaar;
  • 35 tot 45 jaar;
  • 45 tot 55 jaar;
  • 55 jaar en ouder.

De indeling in leeftijdsgroepen is van belang omdat per uitwisselbare functie de leeftijdsopbouw voor en na de reorganisatie zoveel mogelijk gelijk moet blijven. Per leeftijdsgroep moet worden geprobeerd om een evenredig aantal werknemers te ontslaan. Daarbij geldt dat hoe korter het dienstverband heeft geduurd, hoe eerder de werknemer voor ontslag in aanmerking komt. Daarnaast is het belangrijk om vast te stellen dat de werknemer niet in een andere passende functie kan worden herplaatst, in ieder geval niet binnen redelijke termijn.

Meer weten over onze dienstverlening?
Neem contact op
Alle advocaten binnen het rechtsgebied Afspiegelingsbeginsel
Op de hoogte blijven?
Meld u aan voor de nieuwsbrief: