Menu
JPR Advocaten

Collectief ontslag

Op het moment dat de werkgever binnen een tijdsbestek van drie maanden de arbeidsovereenkomst van 20 of meer werknemers wegens bedrijfseconomische redenen wenst te beëindigen, wordt gesproken over een collectief ontslag. Van belang is te realiseren dat voor het bepalen van het aantal ontslagen ook de ontslagen via een vaststellingsovereenkomst of met instemming van de werknemer meetellen.

Het onderscheid tussen gewoon ontslag en een collectief ontslag is van belang, aangezien de werkgever bij een collectief ontslag de Wet Melding Collectief Ontslag (WMCO) dient na te leven. De WMCO schrijft de regels en kaders voor die de werkgever in geval van een collectief ontslag moet naleven. Het doel van de WMCO is om de vakbonden meer gelegenheid te bieden om overleg te plegen met de werkgever over de hoeveelheid ontslagen en uiteraard ook om te spreken over het sluiten van een sociaal plan.

Meer weten over onze dienstverlening?
Neem contact op
Op de hoogte blijven?
Meld u aan voor de nieuwsbrief: