Menu
JPR Advocaten

CAR-verzekering

Een nieuw gebouw in aanbouw dat instort, stormschade tijdens een verbouwing of de constructie die niet goed in elkaar zit… In dat geval vergoedt de verzekeraar de schade aan het werk voor degenen die daar belang bij hebben. Dat zijn meestal de aannemer en de opdrachtgever. Heeft u schade opgelopen tijdens de bouw en daarover een discussie met een verzekeraar? Onze gespecialiseerde advocaten op het gebied van CAR-verzekeringen helpen u graag verder.

Waarvoor dient de CAR-verzekering?

De afkorting CAR staat voor Construction Allrisk. Deze verzekering wordt ook wel de montageverzekering genoemd. Hij wordt afgesloten bij nieuwbouw of grote verbouwingen, maar ook bij de bouw van machines of andere grote projecten. Meestal sluit de aannemer of installateur van het bouwproject de verzekering af. De rubriek ‘Het werk’ vormt de basis en geeft dekking voor schade aan het werk. Voorwaarde is wel dat sprake is van materiële beschadiging. Met de rubriek ‘Aansprakelijkheid’ is er dekking voor aansprakelijkheid van de verzekerde voor schadeclaims in verband met de werkzaamheden.

Oplossingsgericht en concreet advies

JPR denkt mee, pakt aan en lost op. U wilt een praktische, oplossingsgerichte en doortastende aanpak van uw zaak die te maken heeft met de CAR-verzekering. Onze advocaten zorgen daarvoor. Hun vakinhoudelijke kennis en ruime ervaring helpen u verder. In heldere taal vertalen zij complexe juridische vraagstukken voor u.

Schikking of toch procederen

Onze ervaren advocaten kunnen ook uitstekend onderhandelen met verzekeraars. Daardoor kunnen zij vaak voorkomen dat u naar de rechtbank moet, wat u kosten bespaart. Zo haalt u het beste resultaat. Mocht een schikking toch niet lukken of niet de beste oplossing zijn, dan kunt u vertrouwen op de ruime proceservaring van onze advocaten.

Hulp bij CAR-verzekering voor ondernemers

Als aannemer of installateur (opdrachtnemer) bent u verantwoordelijk voor (een deel van) de bouw van een pand, machine of ander werk. Om de risico’s hiervan in te dekken, sluit u een CAR-verzekering af. Maar zodra het daadwerkelijk tijd is om schade te claimen, wat u natuurlijk het liefst voorkomt, begint er een juridisch steekspel. Wij staan daarbij aan uw kant en helpen u wanneer u schade heeft geleden die volgens de polis gedekt zou moeten worden.

Ondernemers geven soms zelf ook opdracht om een (bouw)werk tot stand te brengen. Ook dan kan het verstandig zijn om een CAR-verzekering te sluiten. Of u spreekt met de opdrachtnemer af dat hij een goede CAR-verzekering afsluit.

Valt het wel of niet onder de CAR-verzekering?

Bij een claim onder de rubriek ‘Het werk’ draait het vaak om de vraag of het werk beschadigd is. Daarbij spelen technische en juridische vragen. Is sprake van materiële beschadiging in de zin van de polisvoorwaarden? Daarbij gaat het om uitleg van de polisvoorwaarden, maar ook om een stevige technische onderbouwing. Wij beschikken over een goed netwerk van experts. En hebben ruime ervaring met discussies over uitleg van polisvoorwaarden.

Is er een schuldige en zo ja, wie?

Wij vinden het vooral belangrijk dat de verzekeraar over de brug komt met de afgesproken uitkering. Daarna komt de vraag aan bod wie er schuldig is aan de schade, dus op wie de schade eventueel verhaald kan worden. Daar maken we ons graag hard voor in uw zaak.

Kring van verzekerden

Wat we ook willen voorkomen is dat er discussie ontstaat tussen de bedrijven die op de bouw bezig zijn. Deze kring van verzekerden bestaat vaak uit een hoofdaannemer en diverse onderaannemers. Die kunnen verhaal nemen op elkaar, maar ze moeten meestal nog wel samen het werk afmaken of in de toekomst samenwerken aan andere projecten. Hier houden we zeker rekening mee.

Aansluiting op aannemingsovereenkomst

Van groot belang is dat de dekking van de CAR-verzekering ook aansluit op de afspraken in de aannemingsovereenkomst en het bestek. Dit is vaak specialistenwerk. Van belang is ook dat de voorwaarden van de CAR-verzekering passen bij de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering en beroepsaansprakelijkheidsverzekering van de bij de bouw betrokken partijen. Het is belangrijk om dubbele dekking te voorkomen, maar vooral ook eventuele hiaten in de dekking. En goed te regelen wie gerechtigd is om te claimen en de uitkering te ontvangen.

Controleer uw dekking

De voorwaarden en specifieke clausules van uw verzekering zijn heel belangrijk in de afhandeling van uw schade. Trek dus uw la open, bekijk de polisvoorwaarden van uw CAR-verzekering en neem zo nodig maatregelen om te zorgen dat u de juiste dekking heeft. En heeft u ons nodig in het gesprek met de verzekeraar, dan staan we u graag bij.

Ondersteuning aan bedrijfsjuristen bij CAR-verzekering

U bent als bedrijfsjurist al zeer goed onderlegd als het gaat om allerlei juridische zaken. Maar het kan zijn dat u nog wel wat ondersteuning kunt gebruiken van onze advocaten die gespecialiseerd zijn in CAR-verzekeringen. Bijvoorbeeld wanneer u de voorwaarden van uw dekking wilt laten dubbelchecken. Sluiten deze ook goed aan op de bepalingen in de bouwcontracten? Samen met u werken onze advocaten aan het beste resultaat in elke situatie. Daarbij werken onze advocaten van het team Verzekeringsrecht en het team Vastgoed nauw samen.

Medeauteurs boek Verzekeringsrecht

Onze advocaten Manon Pluymen en Pieter Leerink schreven een hoofdstuk over de CAR-verzekering in het boek Verzekeringsrecht uit de serie Recht en Praktijk. Naast de algemene kenmerken van de CAR-verzekering bespreken zij daar enkele belangrijke bepalingen uit de in de praktijk veel gebruikte polisvoorwaarden NBBM 2013. Aan de orde komen de verzekerde personen, de schaderegeling, de omschrijving van het werk in polis en bestek en de verzekerde termijnen (garantietermijn en onderhoudstermijn). Dieper wordt ingegaan op de voorwaarde van materiële beschadiging van het werk en de redelijke uitleg van die bepaling in de rechtspraak en literatuur. Tevens wordt besproken wat er doorgaans wel of niet valt onder dekking onder de rubriek ‘Aansprakelijkheid’.

De advocaten van JPR kunnen u er meer over vertellen en adviseren bij schades of nog beter vooraf bij het beoordelen van polisvoorwaarden en aannemingsovereenkomsten.

Meer weten over onze dienstverlening?
Neem contact op
Op de hoogte blijven?
Meld u aan voor de nieuwsbrief: