Menu
JPR Advocaten

Arbeidsovereenkomst voetbaltrainer

Door de professionalisering van de sport is ook het aantal betaalde trainers toegenomen. De arbeidsverhouding tussen een voetbaltrainer en de voetbalvereniging is anders dan de arbeidsverhouding in een gewone onderneming. Bij de trainer staat immers het sportresultaat centraal. Niettemin gaat het ook bij deze verhouding om een overeenkomst, waarbij de trainer zich verbindt in dienst van de sportvereniging tegen loon gedurende zekere tijd arbeid te verrichten. Er hoeft niet altijd gekozen te worden voor een arbeidsovereenkomst. De voetbaltrainer kan ook als zelfstandige een overeenkomst van opdracht aangaan met de voetbalvereniging. Indien er echter maar één sportvereniging is, waarvoor de voetbaltrainer actief is, kan de verhouding tussen de sportvereniging en de trainer niettemin toch als een fictieve dienstbetrekking worden aangemerkt, hetgeen gevolgen heeft voor de door de vereniging af te dragen loonbelasting en de - in het kader van de sociale verzekeringen - te betalen premies. Het is voor alle partijen dus van belang duidelijke afspraken te maken en goed de consequenties van de gekozen juridische vorm te overzien.

Meer weten over onze dienstverlening?
Neem contact op
Op de hoogte blijven?
Meld u aan voor de nieuwsbrief: