Menu
JPR Advocaten

Jesse Hartgring

Jesse Hartgring
Jesse Hartgring
Jesse
Utrecht

Jesse is als zelfstandig advocaat aan JPR advocaten geassocieerd en aangesloten bij de Orde van Advocaten Midden-Nederland.


“Mijn blik op de juridische uitdagingen van uw bedrijf is veelzijdig. Dat komt door mijn ervaring in binnen- en buitenland en door mijn rol als (voormalig) curator in faillissementen. Ik handel vanuit de wetenschap dat een goed advies staat of valt met de juiste context waarin het wordt gegeven: hoe dient ons advies het best de doelen van de cliënt? Daarom word ik het liefst gezien als klankbord en werk ik graag samen met cliënten en wederpartijen in transacties of aan contracten. Zo vinden we samen goede argumenten om iets juist wél te doen. Dienstverlening is meer dan een intellectuele uitdaging, het gaat ook om begrip, compassie en emotionele intelligentie.”

Jesse werkt sinds 2022 als zelfstandig advocaat samen met JPR Advocaten in het Team M&A. Daarnaast is hij ook betrokken in het Team Ondernemingsrecht. Jesse houdt zich uitsluitend bezig met ondernemingsrecht, waarbinnen hij zich toelegt op advisering over contracten, in het bijzonder overnamecontracten en commerciële contracten. Zijn clientèle bestaat uit specialisten met een eigen of gedeelde praktijk, ondernemers in het MKB+ en semi-publiekrechtelijke instellingen. Zijn standplaats is Utrecht. Jesse heeft bijzondere affiniteit met familiebedrijven. Jesse is advocaat sinds 2003 en sinds 2012 werkt Jesse tevens regelmatig vanuit het buitenland.


Meedenken is "samen met u in een vroeg stadium in kaart brengen wat u te wachten staat, of het nou om een transactie of een procedure gaat"
Aanpakken is "zozoveel mogelijk voorsorteren op te verwachten omstandigheden of gebeurtenissen en u tijdig voorzien van de ‘tools’ om daarmee om te gaan"
Oplossen is "in samenwerking een transactie tot een goed einde brengen, of op de juiste toon en met inzet van de juiste rechtsmiddelen , met oog voor de relatie "
Meer weten over onze dienstverlening?
Neem contact op
Op de hoogte blijven?
Meld u aan voor de nieuwsbrief: