Insolventie
30 december 2019

Mededeling voor leveranciers en klanten van THR B.V.

Tian Herstel
Mededeling voor leveranciers en klanten van THR B.V. | JPR Advocaten

Op 23 december 2019 is ten aanzien van THR B.V., gevestigd te (7325 WC) Apeldoorn aan de Ecofactorij 20, de voorlopige surseance van betaling uitgesproken door de Rechtbank Gelderland. Tian Herstel is daarbij aangesteld tot bewindvoerder. In overleg met de bestuurder van THR B.V. is inmiddels op 27 december 2019 de surseance van betaling ingetrokken onder het gelijktijdig uitspreken van het faillissement. De bewindvoerder is daarbij aangesteld tot curator en mr. E. Schippers is benoemd tot Rechter-Commissaris. Gelijktijdig met het uitspreken van het faillissement heeft de Rechtbank een afkoelingsperiode gelast voor de duur van twee maanden.

Vanuit het faillissement zal de onderneming tot nader order worden voortgezet. Voor leveranciers geldt allereerst dat zij hun vordering zullen moeten indienen. Indien zij menen dat er goederen bij THR aanwezig zijn waar zij bijzondere rechten op kunnen doen gelden, bijvoorbeeld een eigendomsrecht, dan kunnen zij die rechten kenbaar maken door die voorzien van bewijsmiddelen per email toe te zenden (thr@jpr.nl). Indien sprake is van een bijzonder recht, dan zal daar in de verdere afwikkeling rekening mee gehouden worden. Indien de betreffende goederen in het kader van de voortzetting worden verkocht, dan zullen die goederen worden afgerekend. Het voortzetten van de onderneming geeft de grootste kans op een succesvolle doorstart en daarmee een optimale opbrengst voor de crediteuren. Voor de voortzetting is naast de volledige inzet van de medewerkers van THR ook uw medewerking als leverancier of klant essentieel. Wij hopen op uw medewerking te kunnen rekenen.

Wat betekent dit concreet voor u als leverancier van THR?

  • U heeft goederen of diensten geleverd en de facturen zijn niet (volledig) betaald. Om te beginnen zult u uw vordering moeten indienen. Dit kunt u doen door een mail te sturen naar thr@jpr.nl, Stuur de betreffende facturen mee.
  • Heeft u een eigendomsvoorbehoud bedongen? Stuur ook de stukken mee waaruit dat blijkt.
  • Indien achteraf mocht blijken dat het eigendomsvoorbehoud rechtsgeldig is, dan wordt dat gerespecteerd. Zijn na het faillissement eigendommen van u verkocht, dan zullen die met u worden afgerekend. Het ophalen van goederen is op dit moment niet mogelijk vanwege de afkoelingsperiode.
  • Bestellingen die na datum faillissement bij u worden gedaan en worden geleverd, zullen worden betaald.


Wat betekent dit concreet voor u als klant van THR?

  • Met ingang van 2 januari 2020 zullen vanuit THR de leveringen worden hervat.
  • De (betalings-) condities zijn conform daarover met THR is/wordt afgesproken.
  • De openstaande vorderingen terzake eerdere en toekomstige leveringen zullen door u op de gebruikelijke wijze, zonder verrekening, moeten worden voldaan.


Hebt u vragen en/of opmerkingen? Mail uw vraag naar thr@jpr.nl. Wij zullen daar zo spoedig mogelijk op reageren.

Ontwikkelingen zullen wij via de website van JPR Advocaten (www.jpr.nl) communiceren. Houd deze goed in de gaten. Uw vertrouwde contactpersoon bij THR zal u ook kunnen informeren.

Gerelateerde berichten

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Ontvang als eerste alle relevante juridische ontwikkelingen.