Menu
JPR Advocaten

VOF contract

De vennootschap onder firma (hierna genoemd: vof) is een samenwerkingsverband tussen natuurlijke personen of rechtspersonen ter uitoefening van een bedrijf onder gemeenschappelijke naam. Hoewel voor de oprichting van een vof geen wettelijke oprichtingseisen bestaan, wordt de samenwerking doorgaans geregeld door het sluiten van een schriftelijke overeenkomst, het zogenaamde vof contract. Het opstellen van een vof contract is geen verplichting.

Er kunnen echter geschillen ontstaan tussen vennoten, bijvoorbeeld over de waardering van (een aandeel in) de vof, besluitvorming binnen de vof en de verdeling van winst of verlies. Het is daarom aan te raden om over diverse (hoofd)zaken duidelijke afspraken te maken en deze schriftelijk vast te leggen in een vof contract. U kunt daarbij onder andere denken aan afspraken over:

 • naam van de vof;
 • doelstelling van de vof;
 • inbreng in de vof;
 • besluitvorming binnen de vof;
 • beëindiging/uittreden vennoten;
 • duur van de overeenkomst;
 • vertegenwoordigingsbevoegdheid van de vennoten;
 • toetreding nieuwe vennoten;
 • arbeidsongeschiktheid en ziekte van (een van) de vennoten;
 • concurrentiebeding;
 • geheimhouding;
 • verlies-/winstdeling;
 • forumkeuzebeding.


Onder het motto voorkomen is beter dan genezen, kunnen afspraken worden gemaakt tussen vennoten om geschillen te voorkomen. Mocht er onenigheid tussen vennoten ontstaan, kan op dat moment worden teruggevallen op de reeds gemaakte afspraken. Naar verwachting kunnen dan de geschillen binnen de gestelde kaders sneller worden opgelost.

Ons kantoor kan u helpen bij het opstellen van een vof contract. Ook kunnen wij u helpen bij het oplossen van geschillen tussen vennoten. Indien u vragen of opmerkingen hebt, aarzel dan niet om te bellen of mailen.

Meer weten over onze dienstverlening?
Neem contact op
Op de hoogte blijven?
Meld u aan voor de nieuwsbrief: