Financieel

Appartementseigenaars hebben het gebouw waar de splitsing betrekking op heeft gezamenlijk in eigendom. Het is in het belang van de gezamenlijke eigenaars dat het gebouw in goede staat van onderhoud blijft verkeren en het gebouw bovendien verzekerd is. Daarom krijgen alle appartementseigenaars binnen de Vereniging van Eigenaars (VvE) te maken met financiële verplichtingen. Die verplichtingen leiden in de praktijk weleens tot vragen en/of geschillen. Voor een antwoord op jouw vragen of het oplossen van een geschil, ben je bij ons aan het goede adres!

Direct contact opnemen
Paul-Deventer

Onderhoudsfonds

Uit onderzoek is gebleken dat de helft van de VvE’s te weinig sparen en dit kan leiden tot achterstallig onderhoud aan het gebouw. Om dit probleem te bestrijden, is de Wet verbetering functioneren verenigingen van eigenaars in 2018 in werking getreden. Op grond van deze wet zijn VvE’s verplicht om een reservefonds in stand te houden en moet er jaarlijks een reservering in het reservefonds worden gedaan.

De wet stelt verplichtingen aan het (in standhouden van het) reservefonds. Bovendien is het reservefonds sinds 1 januari 2021 voor alle VvE’s verplicht. Hoewel de wet (vooralsnog) geen sancties oplegt aan VvE’s die niet aan deze regels voldoen, kan dit wel gevolgen hebben voor (met name) de bestuurders van de VvE. Daarbij kun je denken aan risico’s met betrekking tot de interne aansprakelijkheid.

VvE-bijdrage

Wanneer het gaat om het beheer en onderhoud van het gebouw, is de VvE bevoegd de gezamenlijke appartementseigenaars te vertegenwoordigen. Daar zijn uiteraard kosten aan verbonden, welke kosten door de gezamenlijke appartementseigenaars moeten worden bekostigd. Dit gebeurt uit de door de appartementseigenaren gestorte VvE-bijdrage (in de praktijk ook wel aangeduid met termen als voorschotbijdrage, ledenbijdrage en servicekosten).

In de splitsingsakte met het bijbehorende splitsingsreglement is opgenomen welke kosten en schulden voor de gezamenlijke eigenaren komen. Daarbij wordt doorgaans ook aangegeven voor welk deel een appartementseigenaar bijdraagt in de kosten en schulden. Let op, dit deel hoeft niet overeen te komen met de in de akte opgenomen breukdelen! Neem voor onduidelijkheden en/of conflicten over jouw betalingsverplichtingen gerust contact op met onze specialisten.

Lonneke Battiato-Derksen
Wij staan voor je klaar

Meer weten over de financiële plichten van de VvE?

Bij JPR tref je hoogwaardige professionals die net zo zijn als jij. Toegankelijk en altijd bereid om te helpen. 

Neem contact op

Direct contact opnemen

Heb je een vraag of wil je dat één van onze collega’s contact met je opneemt? Via het onderstaand formulier kun je ons een bericht sturen.