Home
Bouwrecht
Procederen in de bouw

Procederen in de bouw

In het bouwrecht zijn de meest voorkomende klachten dat het werk niet goed, te duur of niet op tijd klaar is. In veel gevallen is het zelfs een combinatie van die klachten. Natuurlijk voorkom je liever dat er moet worden geprocedeerd, maar soms ontkom je er niet aan. Veel bouwgeschillen worden niet aan de overheidsrechter voorgelegd, hoewel ook dat voorkomt, maar vaak hebben partijen afgesproken dat geschillen door middel van arbitrage zullen worden beslecht. De advocaten van JPR hebben zeer uitgebreide proceservaring, zowel bij de gewone rechter alsook in arbitrage. Wat er ook op je pad komt, JPR denkt met je mee. Onze kennis van het bouwrecht helpt je verder.

Direct contact opnemen
Benjamin-Daan-Eva-Rene-Utrecht

Overheidsrechter

Een procedure bij de gewone rechter kenmerkt zich door de in beginsel overwegend juridische benadering van een geschil. De rechter is in de regel niet technisch onderlegd. Hij kan wel een deskundige benoemen die over bepaalde technische onderdelen kan adviseren, maar dit gebeurt niet standaard. Gestart wordt met een of meerdere schriftelijke rondes, gevolgd door een comparitie bij de rechtbank en een vonnis. De kosten van een procedure bij de rechtbank zijn relatief beperkt. Er wordt eenmalig griffiegeld geheven. De hoogte van het griffierecht is afhankelijk van het belang van de zaak.

Raad van Arbitrage in bouwgeschillen

In de praktijk is de procedure bij de Raad van Arbitrage in bouwgeschillen informeler. Zo vindt de zitting vaak plaats in een zalencentrum in de buurt van het bouwproject dat onderwerp van geschil is en duurt een zitting soms wel de hele dag. Onderdeel van die dag is vaak een bezichtiging van het werk, tenzij arbiters dit niet nodig achten. De arbiters zijn meestal afkomstig uit de bouwsector. Zij zijn (technische) specialisten op hun vakgebied. In hoger beroep worden altijd drie arbiters benoemd en is een van hen jurist. Bij de Raad van Arbitrage in bouwgeschillen verloopt een procedure op vergelijkbare wijze als bij de overheidsrechter. De procedure start schriftelijk, gevolgd door een mondelinge behandeling en daarna een vonnis. De kosten bij arbitrage zijn hoger dan bij de gewone rechter, aangezien de arbiters en de secretaris per uur worden betaald en zij niet door de overheid worden betaald.

Andere arbitrage

Hoewel de Raad van Arbitrage in bouwgeschillen voor bouwzaken een vaak gekozen forum is, kan ook voor arbitrage voor een ander orgaan worden gekozen. Ook met procederen voor andere fora, zoals het Nederlands Arbitrage Instituut (NAI) hebben de bouwrechtadvocaten van JPR ervaring.

Daan Timmerman
Wij staan voor je klaar

Meer weten over dit onderwerp?

Bij JPR tref je hoogwaardige professionals die net zo zijn als jij. Toegankelijk en altijd bereid om te helpen. 

Neem contact op

Direct contact opnemen

Heb jij hulp nodig bij het voorkomen of juist bij het voeren van een procedure in een bouwzaak? De advocaten van JPR staan voor je klaar.