Home
Vastgoedrecht
Investeren en rendement

Investeren en rendement

Het beleggen in vastgoed is een middel om op (lange) termijn een goed rendement te creëren. Echter, vastgoed is niet altijd een rustig bezit. De relevante wet- en regelgeving zijn continu in beweging. Wanneer investeerders onroerend goed aankopen, valt er heel wat papierwerk te regelen. Zowel voor de kopende partij, als voor de verkopende partij. Maar ook in de richting van bijvoorbeeld een huurder moet afspraken goed worden vastgelegd. De huurder bepaalt immers de omvang van het rendement op het pand. 

Direct contact opnemen
Najama-Sebastiaan-Doetinchem

Single-, double- en triple-net lease

Een fenomeen dat je steeds vaker in de vastgoedpraktijk terug ziet, is het gebruik van single-, double- en/of triple-net-huurovereenkomsten. Bij dit soort overeenkomsten wordt het risico van het vastgoed (groten)deels bij de huurder neergelegd. Bij een ‘single-net’-variant draagt de huurder in plaats van de verhuurder de onroerend-goed-belasting. In geval van ‘double-net’ komen daar de verzekeringspremies bij.  Indien daarnaast ook nog alle onderhoudskosten voor rekening van de huurder komen, dan wordt er gesproken van ‘triple-net’. Deze variant wordt ook wel ‘NNN’ of ‘net-net-net’ genoemd.

De toename van risico’s voor een huurder bij dit soort ‘net’-overeenkomsten wordt vaak verdisconteerd in de huurprijs. Dat wil zeggen, dat een huurder vaak een lagere huurprijs betaalt. Daarbij komt dat een huurder zeker bij een ‘triple-net’-variant veel meer grip op de staat van het vastgoed heeft. 

Voor een verhuurder hebben dergelijke constructies tot gevolg dat zij meer zekerheid hebben over de kosten van het onroerend goed en daarmee op het beoogde rendement.

De constructie van een ‘net’-huurovereenkomst vereist wel dat de afspraken heel goed en duidelijk worden verwoord. Gebeurt dit niet, dan zijn de gevolgen soms niet te overzien. Wij weten precies hoe wij dit soort overeenkomsten moeten inrichten.

Zekerheden

Zeker bij commerciële vastgoedtransacties zullen er vaak  ‘zekerheden’ moeten worden afgegeven. Denk hierbij aan een concerngarantie of bankgarantie, een waarborgsom en/of een vermogensinstandhoudingsverklaring. Dit soort zekerheden worden afgegeven voor bijvoorbeeld  (verborgen) gebreken in het pand of voor de nakoming van garanties die door de verkoper aan de koper zijn gegeven. Denk hierbij onder andere aan een garantie over de aanwezigheid van bepaalde vergunningen of de afwezigheid van (bodem)verontreiniging.

Ook in geval van een sale & lease-back-constructie zullen er regelmatig zekerheden worden verlangd. Bijvoorbeeld voor de huurinkomsten en/of de nakoming door de huurder van de onderhoudsverplichtingen uit hoofde van een (triple-net)huurovereenkomst.

Heb je vragen over welk soort huurovereenkomst en welke zekerheid in een bepaalde situatie het beste past, neem dan contact op met een van onze vastgoedadvocaten.

Sharbel Goriya
Wij staan voor je klaar

Meer weten over investeringen en rendement in vastgoed?

Bij JPR tref je hoogwaardige professionals die net zo zijn als jij. Toegankelijk en altijd bereid om te helpen. 

Neem contact op

Direct contact opnemen

Heb je een vraag of wil je dat één van onze collega’s contact met je opneemt? Via het onderstaand formulier kun je ons een bericht sturen.