Menu
JPR Advocaten
JPR advocaten spendeerde in 2019-2020: 800 onbezoldigde uren aan de SDG's

MVO / Sustainable Development Goals (SDG’s)

De Verenigde Naties heeft 17 Sustainable Development Goals (SDG’s) opgesteld om te komen tot een duurzame wereld. Ook JPR ziet het belang hiervan in en heeft 7 SDG’s gekozen en deze onderdeel gemaakt van de bedrijfsvoering. Hieronder vindt u deze doelen en de bijbehorende activiteiten van JPR om ze te bereiken.

JPR is partner van de Moedige Dialoog Salland. Deze organisatie ondersteunt mensen om financieel fit te zijn en te blijven. Daarnaast ondersteunen wij de Voedselbank in Deventer met gratis hulp ten aanzien van juridische vraagstukken en de Parabool waar we kunstwerken huren om zo de dagbestedingslocaties voor mensen met een verstandelijke beperking te ondersteunen.

Het verzuim van JPR bedraagt nog geen 2%. Door middel van stoelmassages, gezonde lunches, zit/sta-bureaus, mindfulness-training en een prettige werksfeer proberen wij lichamelijk en mentaal fit te blijven.

Daarnaast investeren wij ook in het welzijn van de maatschappij. Zo zijn wij partner van Stichting Present Apeldoorn. We geloven, net als Present, dat mensen best bereid zijn om zich in te zetten voor de ander en de samenleving. De kloof tussen die bereidheid en het daadwerkelijk in actie komen is voor veel mensen (te) groot. Er is een brug, een verbindende schakel nodig. Present wil die schakel zijn en zet groepen vrijwilligers in, maar ook individuele vrijwilligers zoals groepenbegeleiders.

Kennis vergaren en delen vinden wij erg belangrijk. Daarom zijn al onze events kosteloos te bezoeken. Meer informatie kunt u vinden op de eventspagina van onze website. JPR is kennispartner van VNO-NCW en sponsort ook de bijzondere leerstoel van de Open Universiteit Handels- en Verzekeringsrecht van prof. mr. drs. M.L. Hendrikse. Wij zorgen voor de invulling van vier onderdelen van de leergang Verzekeringsrecht van de Universiteit van Amsterdam en schrijven een aantal hoofdstukken in het belangrijke handboek bedoeld voor studenten en juristen Verzekeringsrecht.

Wij streven naar een goede verdeling van vrouwen en mannen binnen ons kantoor. Op dit moment is dit 45%-55%.

In Doetinchem hebben wij ons aangesloten bij SmartHub. Zij brengen talentvolle mensen in contact met bedrijven in de Achterhoek. In Deventer organiseren wij een inloopspreekuur op ons kantoor en helpen wij startende ondernemers die juridische problemen hebben.

Daarnaast laten wij al ons schoonmaakwerk in Doetinchem verzorgen door Mabeon Schoon, een bedrijf waar mensen werken met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Onze hoofdkantoren bevinden zich in Doetinchem en Deventer. Daarom hebben deze omgevingen een speciaal plekje in ons hart. Om iets terug te doen voor de omgeving zijn wij aangesloten bij onder andere: de Business Clubs van De Graafschap en Go Ahead Eagles, MKB Deventer, VNO-NCW Achterhoek en Stedendriehoek, Club van 100 Deventer Schouwburg, DKW, Jong Management, UVON, Lighthouseclub, Stichting Lindenarboretum. Daarnaast zijn de advocaten van JPR lid van vele serviceclubs, zoals Rotary, Lions en Ronde Tafel.

In Deventer kopen we de koffie bij Pure Africa; van elke kilo koffie gaat € 1,00 naar de Pure Africa Foundation, die hiermee microkredieten verstrekt aan ondernemers in Oost-Afrika.

JPR Advocaten investeert niet alleen in de kwaliteit van onze eigen diensten, maar ook in de kwaliteit van het recht in de breedste vorm. Daarom besteden wij onbezoldigd tijd aan het verlenen van toegang tot het rechtssysteem aan minderbedeelden. Verder zetten wij ons in voor het in stand houden van de kwaliteit van de advocatuur door middel van het ondersteunen van de Nederlandse Orde van Advocaten, College van Afgevaardigden en de Stichting Ondersteuning Tuchtcolleges. Collega mr. dr. Pieter Leerink is raadsheer plaatsvervanger bij het Gerechtshof in Den Haag en draagt zo actief bij aan verbetering van de rechtspraak.

Op de hoogte blijven?
Meld u aan voor de nieuwsbrief: