Menu
JPR Advocaten

Productaansprakelijkheid

Krachtens de wet is de producent / fabrikant aansprakelijk voor schade die wordt veroorzaakt door een gebrek in het product dat hij in het verkeer heeft gebracht.

Recente voorbeelden zijn Toyota, Audi, PIP-borstimplantaten, DIANE-pil, dioxinekippen.

Wie wordt in het kader van productaansprakelijkheid als producent aangemerkt?

 • De fabrikant van een eindproduct;
 • De producent van een grondstof;
 • De fabrikant van een onderdeel;
 • Eenieder die zich als producent van het product presenteert;
 • Is de producent / fabrikant buiten de Europese Unie gevestigd, dan wordt de importeur die het product invoert beschouwd als producent;
 • Kan niet worden vastgesteld wie de producent van het product is, dan wordt elke leverancier van het product beschouwd als producent.

Wat wordt in het kader van productaansprakelijkheid onder een product verstaan?

Onder product moet worden verstaan iedere roerende zaak, ook nadat deze een bestanddeel is geworden van een andere roerende of onroerende zaak. Aan het woord product wordt dus een ruime uitleg gegeven.

Wanneer is in het kader van productaansprakelijkheid een product gebrekkig?

Een product is gebrekkig indien het niet de veiligheid biedt die men daarvan mag verwachten. Uitgangspunt is dat wat een redelijk gebruiker van het product, in veel gevallen de gemiddelde consument, bij normaal gebruik mag verwachten. Omstandigheden die van belang zijn, zijn in het bijzonder:

 • De presentatie van het product;
 • Het redelijkerwijs te verwachten gebruik van het product;
 • Het tijdstip waarop het product in het verkeer werd gebracht.


Een verkeerde etikettering of gebruiksaanwijzing kan het product ook gebrekkig maken. Dat er een beter product in het verkeer is gebracht is geen grond om het eerder in het verkeer gebrachte product als gebrekkig te beschouwen. Er is dan geen sprake van productaansprakelijkheid.

Schade

De producent is aansprakelijk voor de (letsel)schade die het gebrekkig product heeft veroorzaakt. Denk daarbij aan:

 • Waterschade door een ten gevolge van een productiefout lekkende wasmachine;
 • Ernstige brandwonden doordat het product door een mechanische fout ontvlamt;
 • Besmet veevoer waardoor de gehele veestapel moet worden vernietigd;
 • Door onjuiste etikettering wordt het gewas met de verkeerde insecticide bespoten waardoor het gewas schade oploopt;
 • Door een lekkende borstprothese komt een persoon te overlijden.


De schade die een gebrekkig product heeft veroorzaakt kan fors en complex zijn. Het kan daarbij gaan om schade aan zaken, herstelkosten en gederfde winst, maar ook om letselschade, een daaruit voortvloeiende inkomstenderving en ziektekosten.

Meer weten over onze dienstverlening?
Neem contact op
Op de hoogte blijven?
Meld u aan voor de nieuwsbrief: