Menu
JPR Advocaten

Productaansprakelijkheid

Krachtens de wet is de producent / fabrikant aansprakelijk voor schade die wordt veroorzaakt door een gebrek in het product dat hij in het verkeer heeft gebracht.

Recente voorbeelden zijn Toyota, Audi, PIP-borstimplantaten, DIANE-pil, dioxinekippen.

Wie wordt in het kader van productaansprakelijkheid als producent aangemerkt?

 • De fabrikant van een eindproduct;
 • De producent van een grondstof;
 • De fabrikant van een onderdeel;
 • Eenieder die zich als producent van het product presenteert;
 • Is de producent / fabrikant buiten de Europese Unie gevestigd, dan wordt de importeur die het product invoert beschouwd als producent;
 • Kan niet worden vastgesteld wie de producent van het product is, dan wordt elke leverancier van het product beschouwd als producent.

Wat wordt in het kader van productaansprakelijkheid onder een product verstaan?

Onder product moet worden verstaan iedere roerende zaak, ook nadat deze een bestanddeel is geworden van een andere roerende of onroerende zaak. Aan het woord product wordt dus een ruime uitleg gegeven.

Wanneer is in het kader van productaansprakelijkheid een product gebrekkig?

Een product is gebrekkig indien het niet de veiligheid biedt die men daarvan mag verwachten. Uitgangspunt is dat wat een redelijk gebruiker van het product, in veel gevallen de gemiddelde consument, bij normaal gebruik mag verwachten. Omstandigheden die van belang zijn, zijn in het bijzonder:

 • De presentatie van het product;
 • Het redelijkerwijs te verwachten gebruik van het product;
 • Het tijdstip waarop het product in het verkeer werd gebracht.


Een verkeerde etikettering of gebruiksaanwijzing kan het product ook gebrekkig maken. Dat er een beter product in het verkeer is gebracht is geen grond om het eerder in het verkeer gebrachte product als gebrekkig te beschouwen. Er is dan geen sprake van productaansprakelijkheid.

Schade

De producent is aansprakelijk voor de (letsel)schade die het gebrekkig product heeft veroorzaakt. Denk daarbij aan:

 • Waterschade door een ten gevolge van een productiefout lekkende wasmachine;
 • Ernstige brandwonden doordat het product door een mechanische fout ontvlamt;
 • Besmet veevoer waardoor de gehele veestapel moet worden vernietigd;
 • Door onjuiste etikettering wordt het gewas met de verkeerde insecticide bespoten waardoor het gewas schade oploopt;
 • Door een lekkende borstprothese komt een persoon te overlijden.


De schade die een gebrekkig product heeft veroorzaakt kan fors en complex zijn. Het kan daarbij gaan om schade aan zaken, herstelkosten en gederfde winst, maar ook om letselschade, een daaruit voortvloeiende inkomstenderving en ziektekosten.

Uw bedrijf produceert en/of distribueert een product en ontvangt een claim

Praktisch ieder bedrijf dat een product fabriceert, assembleert, importeert, distribueert en/of verkoopt loopt het risico aansprakelijk te worden gesteld voor schade die zou zijn veroorzaakt door een door haar in het verkeer gebracht product. Bij productaansprakelijkheid kan iedere schakel in de keten dus worden aangesproken door een benadeelde. Een productaansprakelijkheidsverzekering is dan ook noodzakelijk.

Indien uw bedrijf in verband met productaansprakelijkheid een claim krijgt is het dus zaak om de claim spoedig te melden bij de (product)aansprakelijkheidsverzekeraar van uw bedrijf. Vervolgens zal, als het goed is, uw verzekeraar de productaansprakelijkheid claim in behandeling nemen en eventueel (uiteraard in overleg met u) verweer voeren. Let op, de verzekeraar zal daarbij minder oog hebben voor de commerciële belangen van uw bedrijf, maar met name beperking van de (omvang) van de schade vooropstellen.

Mocht de verzekeringsmaatschappij (ten onrechte) dekking weigeren of valt de productaansprakelijkheid claim onder het verzekerde eigen risico, dan zult u zelf verweer moeten voeren. Het is dan raadzaam om in een vroeg stadium deskundige juridische hulp in te roepen. Dit om de productaansprakelijkheid claim af te wenden dan wel tot een minimum te beperken. Maar ook om al dan niet in rechte de verzekeraar te bewegen dekking te bieden.

Ter afwering van de productaansprakelijkheid claim zal onder meer moeten worden onderzocht of:

 • Uw bedrijf het product in het verkeer heeft gebracht;
 • Of het kennelijke gebrek is ontstaan na het moment waarop het product in het verkeer is gebracht;
 • Of het kennelijke gebrek kon worden vastgesteld met de beschikbare technische kennis op het moment dat het product in het verkeer werd gebracht;
 • Of de gestelde schade kan zijn ontstaan door het kennelijke gebrek in het product.

Uw bedrijf heeft schade geleden door een gebrekkig product en wenst de schade te claimen

Om uw schade met succes te kunnen verhalen dient uw bedrijf te stellen en bij betwisting te bewijzen dat:

 • het product gebrekkig is;
 • uw bedrijf schade heeft geleden;
 • de schade is veroorzaakt door het gebrekkige product.


Veelal geldt dat als is vastgesteld dat door het product schade is ontstaan, terwijl het product op normale wijze wordt gebruikt, het er voor gehouden dient te worden dat er sprake is van een gebrek.

Het kan zijn dat de producent of uw leverancier zich in de (koop)overeenkomst en/of de algemene voorwaarden heeft geëxonereerd of de productaansprakelijkheid tot een bepaald bedrag heeft verlaagd.

Het is dus zaak om in een vroeg stadium deskundige juridische hulp in te roepen om de haalbaarheid van uw productaansprakelijkheid claim te beoordelen. Heeft u vragen of wilt u graag van gedachten wisselen over de haalbaarheid van uw zaak, dan kunt u uiteraard (per telefoon/mail/Twitter of LinkedIn) contact opnemen met een van onze advocaten van de sectie Verzekeringsrecht en aansprakelijkheidsrecht.

Uw bedrijf heeft een gebrek in het product ontdekt die de kans op schade herbergt

Wat moet u doen als uw bedrijf een gebrek in het product ontdekt die de kans op schade herbergt? Moet u het product uit de handel nemen, terugroepen voor reparatie, informeren over het gebrek of hoeft u niets te doen.

De Europese richtlijn productveiligheid verplicht de producent in het geval van een onveilig product tot het nemen van maatregelen, waaronder een product recall. Afhankelijk van de mate van gevaarzetting en de omstandigheden van het geval zal een verplichting voor de producent uit de wet kunnen voortvloeien om het product terug te roepen, uit de handel te nemen of de gebruiker over het gebrek te informeren. Doet de producent dat niet, dan handelt hij onrechtmatig.

Het terugroepen van producten en/of het openbaar maken dat het product een gebrek bevat heeft uiteraard grote (financiële) gevolgen. Er zijn (product)aansprakelijkheidsverzekeringen die dekking bieden tegen de extra kosten voor een recall.

Voordat uw bedrijf de beslissing neemt om al dan niet actie te ondernemen is het raadzaam eerst juridisch advies in te winnen over de mogelijke (aansprakelijkheids)risico’s en gevolgen.

Heeft u vragen of wilt u graag van gedachten wisselen over de haalbaarheid van uw zaak, dan kunt u uiteraard (per telefoon/mail/Twitter of LinkedIn) contact opnemen met een van onze advocaten van de sectie Verzekeringsrecht en aansprakelijkheidsrecht.

In geval van productaansprakelijkheid zult u als benadeelde moeten bewijzen dat:

 • Het product gebrekkig is
 • U schade heeft geleden
 • Deze schade het gevolg is van het gebrekkig product


Veelal geldt dat als is vastgesteld dat door het product schade is ontstaan, terwijl het product op normale wijze wordt gebruikt, het er voor gehouden dient te worden dat er sprake is van een gebrek en dus productaansprakelijkheid van de producent / fabrikant of importeur.

Lijdt u schade door een gebrekkig product en wilt u uw schade verhalen, neem dan gerust contact op met een van onze advocaten in Deventer of Doetinchem.

Uw bedrijf produceert en/of distribueert een product en ontvangt een claim

Praktisch ieder bedrijf dat een product fabriceert, assembleert, importeert, distribueert en/of verkoopt loopt het risico aansprakelijk te worden gesteld voor schade die zou zijn veroorzaakt door een door haar in het verkeer gebracht product. Bij productaansprakelijkheid kan iedere schakel in de keten dus worden aangesproken door een benadeelde. Een productaansprakelijkheidsverzekering is dan ook noodzakelijk.

Indien uw bedrijf in verband met productaansprakelijkheid een claim krijgt is het dus zaak om de claim spoedig te melden bij de (product)aansprakelijkheidsverzekeraar van uw bedrijf. Vervolgens zal, als het goed is, uw verzekeraar de productaansprakelijkheid claim in behandeling nemen en eventueel (uiteraard in overleg met u) verweer voeren. Let op, de verzekeraar zal daarbij minder oog hebben voor de commerciële belangen van uw bedrijf, maar met name beperking van de (omvang) van de schade vooropstellen.

Mocht de verzekeringsmaatschappij (ten onrechte) dekking weigeren of valt de productaansprakelijkheid claim onder het verzekerde eigen risico, dan zult u zelf verweer moeten voeren. Het is dan raadzaam om in een vroeg stadium deskundige juridische hulp in te roepen. Dit om de productaansprakelijkheid claim af te wenden dan wel tot een minimum te beperken. Maar ook om al dan niet in rechte de verzekeraar te bewegen dekking te bieden.

Ter afwering van de productaansprakelijkheid claim zal onder meer moeten worden onderzocht of:

 • Uw bedrijf het product in het verkeer heeft gebracht;
 • Of het kennelijke gebrek is ontstaan na het moment waarop het product in het verkeer is gebracht;
 • Of het kennelijke gebrek kon worden vastgesteld met de beschikbare technische kennis op het moment dat het product in het verkeer werd gebracht;
 • Of de gestelde schade kan zijn ontstaan door het kennelijke gebrek in het product.

Uw bedrijf heeft schade geleden door een gebrekkig product en wenst de schade te claimen

Om uw schade met succes te kunnen verhalen dient uw bedrijf te stellen en bij betwisting te bewijzen dat:

 • het product gebrekkig is;
 • uw bedrijf schade heeft geleden;
 • de schade is veroorzaakt door het gebrekkige product.


Veelal geldt dat als is vastgesteld dat door het product schade is ontstaan, terwijl het product op normale wijze wordt gebruikt, het er voor gehouden dient te worden dat er sprake is van een gebrek.

Het kan zijn dat de producent of uw leverancier zich in de (koop)overeenkomst en/of de algemene voorwaarden heeft ge-exonereerd of de productaansprakelijkheid tot een bepaald bedrag heeft verlaagd.

Het is dus zaak om in een vroeg stadium deskundige juridische hulp in te roepen om de haalbaarheid van uw productaansprakelijkheid claim te beoordelen. Heeft u vragen of wilt u graag van gedachten wisselen over de haalbaarheid van uw zaak, dan kunt u uiteraard (per telefoon/mail/Twitter of LinkedIn) contact opnemen met een van onze advocaten van de sectie Verzekeringsrecht en aansprakelijkheidsrecht.

Uw bedrijf heeft een gebrek in het product ontdekt die de kans op schade herbergt

Wat moet u doen als uw bedrijf een gebrek in het product ontdekt die de kans op schade herbergt? Moet u het product uit de handel nemen, terugroepen voor reparatie, informeren over het gebrek of hoeft u niets te doen.

De Europese richtlijn productveiligheid verplicht de producent in het geval van een onveilig product tot het nemen van maatregelen, waaronder een product recall. Afhankelijk van de mate van gevaarzetting en de omstandigheden van het geval zal een verplichting voor de producent uit de wet kunnen voortvloeien om het product terug te roepen, uit de handel te nemen of de gebruiker over het gebrek te informeren. Doet de producent dat niet, dan handelt hij onrechtmatig.

Het terugroepen van producten en/of het openbaar maken dat het product een gebrek bevat heeft uiteraard grote (financiële) gevolgen. Er zijn (product)aansprakelijkheidsverzekeringen die dekking bieden tegen de extra kosten voor een recall.

Voordat uw bedrijf de beslissing neemt om al dan niet actie te ondernemen is het raadzaam eerst juridisch advies in te winnen over de mogelijke (aansprakelijkheids)risico’s en gevolgen.

Heeft u vragen of wilt u graag van gedachten wisselen over de haalbaarheid van uw zaak, dan kunt u uiteraard (per telefoon/mail/Twitter of LinkedIn) contact opnemen met een van onze advocaten van de sectie Verzekeringsrecht en aansprakelijkheidsrecht.

Meer weten over onze dienstverlening?
Neem contact op
Op de hoogte blijven?
Meld u aan voor de nieuwsbrief: