Home
Privacyrecht
Verwerken van persoonsgegevens

Verwerken van persoonsgegevens

Bij geheel of gedeeltelijk geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens is de verwerkingsverantwoordelijke verantwoordelijk voor de naleving van de AVG. Het is belangrijk voor organisaties om te weten of zij persoonsgegevens verwerken, want als dit niet het geval is dan hoeven zij ook niet de AVG na te leven. Op deze pagina is uitgelegd wat persoonsgegevens zijn en is aandacht voor zowel algemene als bijzondere persoonsgegevens uit de AVG.

Direct contact opnemen
Mirella-Christa-Doetinchem

Wat zijn persoonsgegevens?

Een persoonsgegeven wordt in de AVG omschreven als ‘elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon’. Hiermee wordt bedoeld alle informatie die direct over een bepaald persoon gaat of waaruit kan worden opgemaakt dat het over een bepaald persoon gaat. Dat kan op een directe wijze, zoals aan de hand van een naam. Het kan echter ook op indirecte wijze, zoals aan de hand van locatiegegevens of een online identificator. Het moet daarbij gaan om een natuurlijke persoon, de betrokkene genoemd. Bij algemene persoonsgegevens kan worden gedacht aan:

 • naam;
 • adres;
 • telefoonnummer;
 • e-mailadres;
 • kenteken.

De AVG kent extra bescherming toe aan de categorie bijzondere persoonsgegevens. Denk bijvoorbeeld aan:

 • godsdienst;
 • ras;
 • gezondheid;
 • genetische gegevens.

Vormen van verwerking

Onder de verwerking van persoonsgegevens wordt verstaan elke handeling of geheel van handelingen met betrekking tot persoonsgegevens. Je kan denken aan persoonsgegevens:

 • verzamelen;
 • vastleggen;
 • ordenen;
 • bewaren;
 • bijwerken;
 • wijzigen;
 • opvragen;
 • raadplegen;
 • gebruiken;
 • verstrekken, bijvoorbeeld door doorzending of verspreiding.

Het gaat bij verwerking zowel over verwerking op papier als digitale/geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. De wet is niet van toepassing op verwerking van persoonsgegevens ten behoeve van activiteiten:

 • door of ten behoeve van inlichtingen- en veiligheidsdiensten;
 • ten behoeve van de uitvoering van de politietaak;
 • met uitsluitend persoonlijke of huishoudelijke doeleinden;
 • op basis van de Gemeentelijke Basis Administratie;
 • ten behoeve van uitvoering van Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens;
 • ten behoeve van uitvoering kieswet;
 • in sommige gevallen door de krijgsmacht.

Persoonsgegevens mogen alleen volgens de regels van de AVG worden verwerkt. De beginselen en grondslagen van gegevensverwerking zijn de betreffende kaders.

Voorwaarden voor verwerken bijzondere persoonsgegevens

De AVG maakt een onderscheid tussen gewone persoonsgegevens en bijzondere persoonsgegevens. Bijzondere persoonsgegevens zijn bijvoorbeeld gegevens over iemands:

 • godsdienst of levensovertuiging;
 • politieke gezindheid;
 • gezondheid;
 • seksuele leven;
 • lidmaatschap van een vakvereniging;
 • strafrechtelijke persoonsgegevens.

De verwerking van deze gegevens is in principe verboden, behalve als de AVG daar uitdrukkelijk een uitzondering op maakt. De volgende uitzonderingen zijn opgenomen in de AVG:

 • gegevens zijn gebruikt met toestemming van betrokkene;
 • indien de gegevens door de betrokkene zelf openbaar zijn gemaakt;
 • indien het noodzakelijk is voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van een recht;
 • indien dit noodzakelijk is ter voldoening aan een volkenrechtelijke verplichting;
 • indien dit noodzakelijk is met oog op een zwaarwegend algemeen belang.

Meestal gelden voor verwerking van deze gegevens wel aanvullende eisen. Indien je van plan bent om deze gegevens te verwerken en/of je vragen hebt over de verwerking van deze bijzondere persoonsgegevens, dan kunnen wij jou hierover nader informeren.

Leonie Ouwersloot-Koster
Wij staan voor je klaar

Twijfel je of je persoonsgegevens verwerkt?

Neem contact met ons op en wij kunnen jou helpen bij het beoordelen van de situatie.

Neem contact op

Direct contact opnemen

Heb je een vraag of wil je dat één van onze collega’s contact met je opneemt? Via het onderstaand formulier kun je ons een bericht sturen.