Home
Pensioenuitvoerders

Pensioenuitvoerders

Pensioenuitvoerders zijn financiële instellingen die zich bezighouden met het uitvoeren van een pensioenregeling. Pensioenuitvoerders moeten niet worden verward met uitvoeringsorganisaties. Uitvoeringsorganisaties worden door pensioenuitvoerders ingeschakeld voor de administratieve uitvoering van de regeling. 

Direct contact opnemen
Rene-Utrecht

Bedrijfstakpensioenfonds

Binnen een of meer bedrijfstakken kan het bedrijfstakpensioenfonds een pensioenregeling uitvoeren.  Deelname aan het bedrijfstakpensioenfonds is vaak verplichtgesteld.

Verzekeringsmaatschappij

Een werkgever kan de pensioenregeling voor zijn werknemers onderbrengen bij een verzekeraar. Een verzekeraar kan als pensioenuitvoerder meerdere pensioenregelingen uitvoeren

Ondernemingspensioenfonds

Een ondernemingspensioenfonds is een fonds dat door een onderneming is opgericht. Het betreft altijd een aparte juridische entiteit. Dit voorkomt dat pensioen teniet gaan, als de onderneming ophoudt te bestaan.

Algemeen Pensioenfonds

Een Algemeen Pensioenfonds voert een of meerdere pensioenregelingen uit, vaak voor meerdere werkgevers, die niet onder een verplicht bedrijfstakpensioenfonds vallen. Het vermogen is per regeling (werkgever) afgescheiden. Het voordeel is het beperken van de uitvoeringskosten.

Beroepspensioenfonds

Voer je een beroep uit, dan ben je vaak geen werknemer. Toch kan er sprake zijn van een pensioenregeling in de vorm van een beroepspensioenfonds. Deelname hieraan kan verplicht zijn op basis van een verplichtstellingsbesluit,

Premiepensioeninstelling (PPI)

De PPI belegt ingelegde premies. Het is geen verzekeraar en voert een beschikbare premieregelingen uit door de premie voor de werknemer te beleggen. Nabestaandenpensioen of 'premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid' moet via een verzekeraar worden verzekerd. Dit geldt ook voor de uitkering die op pensioendatum moet worden aangekocht met de beleggingen.

Sjoerd van der Vegt
Wij staan voor je klaar

Meer weten over de pensioenuitvoerders?

Bij JPR tref je hoogwaardige professionals die net zo zijn als jij. Toegankelijk en altijd bereid om te helpen. 

Neem contact op

Direct contact opnemen

Heb je een vraag of wil je dat één van onze collega’s contact met je opneemt? Via het onderstaand formulier kun je ons een bericht sturen.