Menu
JPR Advocaten

Overname bedrijf

De overname van een bedrijf is een ingewikkelde zaak. Er zitten veel juridische haken en ogen aan. Bovendien zal er ook vaak een belangrijke emotionele component aan gekoppeld zijn. Dit geldt dan vooral voor de verkopende partij. Deze verkoopt zijn eigen bedrijf in de meeste gevallen maar een keer in zijn leven! Vaak gaat het om een onderneming die de verkoper eigenhandig met dag en nacht werken heeft opgebouwd. Dat vraagt om een voorzichtige aanpak. Zeker ook als het gaat om de verkoop van een familiebedrijf. Het bedrijf dat immers door het harde werken van generatie op generatie groot is gemaakt te gelde moet worden gemaakt, bijvoorbeeld door een gebrek aan opvolging binnen de familie.

Veel overnames zullen uiteindelijk na een intensief traject worden geformaliseerd in een overname overeenkomst of een overname contract. Dat geldt zowel indien het gaat om de verkoop van aandelen in een bv (besloten vennootschap) als wanneer het gaat om een onderneming die wordt gedreven in een andere vorm, bijvoorbeeld in een eenmanszaak of een vennootschap onder firma.

Bij het overnemen van een bedrijf of een onderneming zal vaak vanaf het eerste begin begeleiding nodig zijn van een of meer deskundigen op het overnamegebied. Het begint al bij het opstellen van een geheimhoudingsovereenkomst. Dat zal tijdig moeten gebeuren en wel voordat er bedrijfsgevoelige informatie zal worden gedeeld met de aspirantkopers. Verder zal goed moeten worden omschreven wat er precies zal worden verkocht. Garanties worden gegeven en bedongen, maar wat wordt er precies mee bedoeld? Andere belangrijke aspecten aan een bedrijfsovername zijn natuurlijk de klanten en de werknemers. Zijn er bepaalde werknemers die van essentieel belang zijn voor het slagen van de onderneming? Hoe gaan klanten er mee om als de onderneming van eigenaar gaat wisselen? Het spreekt voor zich dat een eigenaar van een bedrijf daar geen garantie op kan geven, en het zal erg afhankelijk zijn van de branche waarin de onderneming zich bevindt. Als het gaat om een bedrijf in de horeca zullen klanten anders reageren dan wanneer het gaat om een grote onderneming in de automotive industrie.

De ene bedrijfsovername is dan ook de andere niet. Uiteindelijk maakt het natuurlijk in juridisch opzicht weinig verschil of je een eenmanszaak met enkele personeelsleden verkoopt of een onderdeel van een multinational met honderden formatieplaatsen. In alle gevallen is het zaak te zorgen voor goede documentatie. Naarmate de belangen echter groter worden, zal de behoefte en de noodzaak ook groter worden om meer vast te leggen. Dat is een menselijke reactie, waarin de juridische praktijk kan voorzien.

Naarmate een bedrijf meer geld oplevert, en een koper dus bereid is meer te betalen, zal dat zich ook vertalen in meer garanties. Uiteindelijk zal de prijs van een onderneming voor een belangrijk deel door de markt bepaald worden. Dat geldt dus ook voor kleinere ondernemingen! Ook daar zal de marktwerking haar werk doen.

De advocaten van JPR zullen u graag adviseren over een mogelijke verkoop van uw bedrijf of de aankoop van het bedrijf van een van uw concurrenten.

Meer weten over onze dienstverlening?
Neem contact op
Op de hoogte blijven?
Meld u aan voor de nieuwsbrief: