Menu
JPR Advocaten

Levensverzekering

Definitie en wettelijke regime

Een levensverzekering is een ‘in verband met het leven of de dood gesloten sommenverzekering’ (art. 7:975 van het Burgerlijk Wetboek). Een levensverzekering is dus een ‘sommenverzekering’.

Het begrip sommenverzekering is gedefinieerd in art. 7:975 BW. Het betreft een verzekering waarbij een som wordt uitgekeerd die losstaat van de (hoogte van de) schade van de verzekerde. Een sommenverzekering is bedoeld om een vooraf overeengekomen som uit te keren, wanneer aan de voorwaarden voor uitkering is voldaan. Een schadeverzekering is bedoeld om de schade van de verzekerde te vergoeden.

De levensverzekering is, als een bijzondere vorm van overeenkomst, wettelijk geregeld in afdeling 3 van titel 7.17 van het Burgerlijk Wetboek. Afdeling 3 draagt de titel ‘Sommenverzekering’. Paragraaf 2 van afdeling 3 draagt de titel ‘Levensverzekering’ (zie art. 7:975 BW e.v.). Het Nederlandse Burgerlijk Wetboek kent echter een gelaagde structuur, waardoor de levensverzekering ook door andere delen van dit wetboek beheerst wordt.

Meer weten over onze dienstverlening?
Neem contact op
Op de hoogte blijven?
Meld u aan voor de nieuwsbrief: