Home
Juridische procedures
In hoger beroep gaan

In hoger beroep gaan

Als je het niet eens bent met een uitspraak van de (kantonrechter van de) rechtbank kun je meestal in hoger beroep gaan bij het gerechtshof, zowel in strafzaken als in civiele zaken. Wij behandelen uitsluitend civiele zaken. In hoger beroep is altijd een advocaat nodig. Beide partijen zijn griffierecht verschuldigd. Er zijn twee soorten procedures met ieder hun eigen regels, de dagvaarding- en de verzoekschriftprocedure.

Direct contact opnemen
Sharbel-Deventer

Dagvaardingprocedure

Voor hoger beroep tegen een tussenvonnis is verlof van de rechter nodig, tenzij het een voorlopige voorziening betreft. Hoger beroep wordt ingesteld bij dagvaarding. Daarin kan, maar hoeft niet te staan waarom je het niet eens bent met het vonnis van de rechtbank. Die bezwaren worden omschreven in de zogenaamde Memorie van Grieven. De wederpartij mag een Memorie van Antwoord met zijn verweer indienen. De beslissing van het hof heet arrest.

Verzoekschriftprocedure

Alleen tegen een eindbeschikking staat hoger beroep open. Het hoger beroep wordt ingesteld door indiening van een verzoekschrift bij het gerechtshof. Hierin moeten alle bezwaren (grieven) tegen de beschikking van de rechtbank worden opgenomen. Het hof stuurt een afschrift van het beroepschrift aan alle belanghebbenden. De beslissing van het hof is een beschikking.

Termijn

De termijn voor hoger beroep is meestal drie maanden. Soms is deze korter, zoals tegen het uitspreken van een faillissement (acht dagen) en in kort geding (vier weken).

Incidenteel hoger beroep

Als jouw wederpartij in hoger beroep gaat, kunt je van jouw kant ook hoger beroep instellen, zelfs na afloop van de termijn en ook na berusting in de uitspraak. Dit zogenaamde incidenteel hoger beroep moet tegelijk met het antwoord/verweerschrift worden ingesteld.

Procedure

De procedure in hoger beroep bij het gerechtshof is vrijwel hetzelfde als bij de rechtbank. Er kan echter geen tegenvordering worden ingesteld of tegenverzoek worden gedaan en iedere partij mag maar een processtuk indienen (de zogenaamde twee-conclusieregel). 

Uitzonderingen

In hoger beroep gaan is niet mogelijk als de vordering waarover de rechter moest beslissen kleiner is dan € 1.750,-. Verder is een aantal beslissingen uitgezonderd, zoals het toestaan van een voorlopig getuigenverhoor en het verlof om conservatoir beslag te mogen leggen. 

Sebastiaan Vos
Wij staan voor je klaar

Meer weten over het hoger beroep in jouw situatie?

Bij JPR tref je hoogwaardige professionals die net zo zijn als jij. Toegankelijk en altijd bereid om te helpen. 

Neem contact op

Direct contact opnemen

Heb je een vraag of wil je dat één van onze collega’s contact met je opneemt? Via het onderstaand formulier kun je ons een bericht sturen.