Menu
JPR Advocaten

Huurovereenkomst

Een huurovereenkomst komt in het dagelijks leven in allerlei vormen voor. Soms sluit u misschien een huurovereenkomst zonder dat u daarbij stil staat. Denk bij een huurovereenkomst bijvoorbeeld aan:

• uw eigen huis/appartement;
• de kantoorruimte voor uw eigen bedrijf;
• de winkelruimte/het bedrijfspand voor uw winkel of horecabedrijf;
• kamerverhuur;
• de opslagruimte voor uw spullen;
• het vakantiehuis op Texel;
• de aanhangwagen bij de bouwmarkt.

In al deze gevallen komt er een huurovereenkomst tot stand. Een huurovereenkomst is - zo omschrijft de wet het - een overeenkomst (afspraak), waarbij de ene partij (de verhuurder) zich verplicht om aan de andere partij (de huurder) een zaak in gebruik te geven, terwijl de huurder verplicht is tot het doen van een tegenprestatie. De tegenprestatie zal veelal het betalen van een geldsom (huurprijs) zijn.

Huurcontract

Een huurcontract hoeft niet schriftelijk te zijn. Een mondelinge huurovereenkomst is ook geldig, maar is soms wel moeilijk te bewijzen. Daarom verdient een schriftelijke huurovereenkomst uitdrukkelijk de voorkeur. In een huurcontract staan de afspraken die huurder en verhuurder aan het begin van een huurperiode met elkaar hebben gemaakt. Denk bijvoorbeeld aan de volgende zaken:

• duur van de overeenkomst;
• opzegtermijn;
• hoogte van de huurprijs;
• servicekostenregeling;
• onderhoudsverdeling;
• waarborgsom;
• wel/geen verbod onderhuur;
• gebruiksvoorschriften;
• de mogelijkheid om het gehuurde te verbouwen;
• de staat waarin het gehuurde aan het einde van de huur moet worden opgeleverd.

Daarnaast worden soms ook zogenoemde algemene bepalingen (ROZ: Vereniging Raad Voor Onroerende zaken) op de huurovereenkomst van toepassing verklaard. In de algemene bepalingen worden zaken zoals bijvoorbeeld de aansprakelijkheid van de huurder en verhuurder, gebruiksvoorschriften, wijze van oplevering, de onderhoudsverdeling en huurprijsaanpassing uitvoerig geregeld.
Naast de afspraken die huurder en verhuurder met elkaar hebben gemaakt, gelden ook de wettelijke huurregels.

Meer weten over onze dienstverlening?
Neem contact op
Op de hoogte blijven?
Meld u aan voor de nieuwsbrief: