Menu
JPR Advocaten

Herstructurering bedrijf

Wanneer het gaat om de herstructurering van een bedrijf kan dat zien op verschillende facetten van de onderneming.

Herstructurering van personeel

Herstructurering binnen een bedrijf kan zien op het veranderen van functies binnen een organisatie, het (opnieuw) opstellen van functieprofielen en het vervolgens, al dan niet via een sollicitatieprocedure, herindelen van personeelsleden op deze nieuwe functies. Een dergelijke herstructurering kan ook gepaard gaan met een reorganisatie waarbij personeelsleden dienen af te vloeien, die niet passen in de nieuwe functie(profielen).

Ook komt voor dat personeelsleden binnen een concern geherstructureerd worden, door een aparte personeelsvennootschap op te richten, die al het personeel in dienst neemt, waarna de personeelsvennootschap het personeel verhuurt aan andere bedrijven binnen het concern.

Tot slot komt de concentratie van bepaalde personeelsfuncties in een bepaalde vennootschap binnen een concern voor. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan een situatie waarbij alle stafleden worden ondergebracht in een bovenliggende (tussen)holding.

Herstructurering activabestanddelen

Herstructurering binnen een bedrijf kan ook betrekking hebben op de situatie waarbij activabestanddelen worden verplaatst van de ene vennootschap naar de andere vennootschap. Die andere vennootschap kan daar ook speciaal voor worden opgericht, een zogenaamde special purpose vehicle.

Bij het overhevelen van activabestanddelen dient in het oog te worden gehouden dat indien daarmee sprake is van (gedeeltelijke) overgang van onderneming, dit met zich kan brengen dat de met die onderneming verbonden personeelsleden evenzeer van de ene naar de andere vennootschap verhuizen.

Sterfhuis

Een bekende vorm van herstructureren is het bouwen van een sterfhuis. Het toepassen van een sterfhuisconstructie is niet zonder risico’s. De bedoeling van het bouwen van een sterfhuis is dat de gezonde bedrijfsonderdelen worden ondergebracht in een andere, al dan niet daartoe opgerichte, vennootschap, waarna de oude vennootschap met de ‘’zieke’’ bedrijfsonderdelen afsterft en verdwijnt. Een dergelijke constructie dient met zorgvuldigheid en met aandacht voor de belangen van alle stakeholders van het sterfhuis te worden toegepast.

De ondernemersrecht- en arbeidsrechtadvocaten van JPR hebben ruime ervaring in de begeleiding van herstructureringen en kunnen er bij uitstek op toezien dat uw onderneming op zorgvuldige en juiste wijze wordt gevormd tot de voor u meest optimale vorm.

Meer weten over onze dienstverlening?
Neem contact op
Op de hoogte blijven?
Meld u aan voor de nieuwsbrief: