Incasso

Een incasso is het proces waarbij een schuldeiser zijn openstaande vordering probeert te innen bij een debiteur die zijn verplichtingen niet nakomt. Dit kan bijvoorbeeld door herinneringen te sturen, telefoontjes te plegen of een deurwaarder in te schakelen. Incasso is een uitdrukkelijke juridische stap die na het verstrijken van een betalingstermijn genomen wordt. De incasso kan leiden tot een gerechtelijke procedure als de debiteur nog steeds weigert te betalen.

Direct contact opnemen
Benjamin-Utrecht

Incasso advocaat

Bij incasso is het van belang goed naar jouw specifieke situatie te kijken. De hoogte van de vordering is van belang in het bepalen van de juiste aanpak. Bij een procedure over een vordering van meer dan € 25.000,- heb je een advocaat nodig. We beoordelen ook de vermoedelijke reden waarom er niet betaald wordt. Is er sprake van een geschil? Dan kunnen de advocaten van JPR je helpen om deze te beslechten.

Heb je een vordering bij en onderneming, of een particulier? In dat laatste geval schrijft de wet voor dat er een zogenaamde 16-dagen brief wordt verstuurd. Gaat het om een vordering bij een onderneming? Dan spreken we van een sommatiebrief. In beide gevallen kan een incasso advocaat van JPR hierbij helpen. 

Wat kunnen wij voor jou doen?

  • Je adviseren over de haalbaarheid van de vordering;
  • Aanschrijven van de debiteur (soms doet een brief van een advocaat al wonderen);
  • Jou vertellen wat er komt kijken bij een incassoprocedure en wat de kosten daarvan zijn;
  • Zo nodig een procedure bij de rechter voeren;
  • Zorgen dat de deurwaarder ook daadwerkelijk geld incasseert, bijvoorbeeld middels beslaglegging.
Paul Schepel
Wij staan voor je klaar

Meer weten over incasso met een advocaat?

Bij JPR tref je hoogwaardige professionals die net zo zijn als jij. Toegankelijk en altijd bereid om te helpen. 

Neem contact op

Direct contact opnemen

Heb je een vraag of wil je dat één van onze collega’s contact met je opneemt? Via het onderstaand formulier kun je ons een bericht sturen.