Home
Fusies en overnames
Management Buy Out en Buy In

MBO en MBI

Als de aandeelhouder van een bedrijf niet ook de enig bestuurder is, dan kan een overnamekandidaat worden gevonden in het management. Een overdracht aan het zittende management kan plaatsvinden omdat de bedrijfseigenaar graag wenst over te dragen, maar het kan ook zo zijn dat het management juist aangeeft te willen participeren in de onderneming of gevraagd wordt om te participeren in de onderneming om het management zo te binden aan de onderneming. Als het management van een onderneming aandelen in de onderneming verwerft, spreek je van een Management Buy Out (MBO). 

Direct contact opnemen
Jesse-Rene-Utrecht

Management Buy Out

Omdat een MBO een transactie met het management betreft is het anders dan een transactie met een extern investeerder. In de MBO wordt namelijk niet enkel rekening gehouden met de verkoop van aandelen, maar speelt financiering ook vaak een rol. Daarnaast, als het management niet alle aandelen koopt, moeten er goede management- of arbeidsovereenkomsten zijn die zijn toegespitst op de nieuwe situatie en moet er een goede aandeelhoudersovereenkomst zijn.

Management buy in

Van de MBO moet de MBI, de Management Buy In, worden onderscheiden. Daar waar het bij de MBO gaat over het deelnemen door zittend management, is de koper in het geval van de MBI juist extern management. Daar waar het bij een MBO voorkomt dat de verkoper de koper financiert, ligt het bij extern management voor de hand dat er een externe financier optreedt. Bij het opstellen en beoordelen van de overeenkomsten en het begeleiden van het proces moet hier natuurlijk ook rekening mee gehouden worden. Verder zal een MBO doorgaans niet direct leiden tot wijzigingen in de bedrijfsvoering, nu het zittend management de onderneming voortzet. Als er extern management wordt aangetrokken dat zich inkoopt in de vennootschap, dan kan dit voor de bedrijfsvoering gevolgen hebben. Zou een verkoper dat niet willen, dan is het raadzaam om dat vooraf te bespreken en daar voor zover mogelijk en nodig, afspraken over te maken. 

Marjolein van Leeuwen
Wij staan voor je klaar

Meer weten over de management buy out, of buy in?

Bij JPR tref je hoogwaardige professionals die net zo zijn als jij. Toegankelijk en altijd bereid om te helpen. 

Neem contact op

Direct contact opnemen

Heb je een vraag of wil je dat één van onze collega’s contact met je opneemt? Via het onderstaand formulier kun je ons een bericht sturen.